Odbiory z działalności statutowej za 2015

styczeń, 2016

18styalldayalldayOdbiory z działalności statutowej za 2015

Czas

Cały dzień (Poniedziałek)

Miejsce

Lublin, Instytut Agrofizyki PAN

Szczegóły wydarzenia

Odbiory z działalności naukowej za 2015 r., będą odbywały się w kilku etapach. Przewidywana jest następująca procedura:

Etap I – Naukowa Sesja Sprawozdawcza IAPAN
11, 12 oraz 18 stycznia 2016 (3 dni)

  • celem jest zapoznanie wszystkich pracowników IA PAN ze zrealizowanym zakresem merytorycznym tematów działalności statutowej.
  • czas przeznaczony na jeden temat to 1 godzina + 15 min dyskusja.
  • proszę wybrać najciekawsze Państwa zdaniem wyniki badań uzyskanych w roku 2015.
  • Kierownik Tematu może dowolnie zaproponować prelegentów ze swoich grup badawczych.
  • forma prezentacji jak dla typowego seminarium naukowego.

HARMONOGRAM Naukowej Sesji Sprawozdawczej IAPAN

 

Etap II, przed Komisją ds. Oceny Działalności Statutowej – występuje tylko Kierownik
19 stycznia 2016

  • 1 slajd o NAJWIĘKSZYM osiągnięciu tematu (+ kilka zdań opisu tego osiągnięcia w celu prezentacji na Radzie Naukowej w etapie III)
  • 1-2 slajdy na KAŻDE zadanie w temacie.
  • Kierownik Tematu podaje statystyki dla tematu: zespół badawczy, publikacje, projekty, patenty oraz inna aktywność naukowa (recenzje, wdrożenia, umowy, konferencje, udział w grupach eksperckich, itp…..).
  • czas przeznaczony na jeden temat to  20 min +10 min dyskusji.

Etap III, 29 stycznia 2016 (przed Radą Naukową)

  • Dyrektor ds. Naukowych prezentuje sprawozdanie przed Radą Naukową (najważniejsze osiągnięcia tematów, statystyki tematów, statystyki zbiorcze, protokół).

Dodatkowo, prosimy o przygotowanie sprawozdań pisemnych do 11 stycznia 2016 roku według załączonego wzoru DOC pobierz

X