Posiedzenie Komisji ds. Oceny Działalności Naukowej

maj, 2013

08majalldayalldayPosiedzenie Komisji ds. Oceny Działalności Naukowej

Czas

Cały dzień (środa)

Miejsce

Lublin, Instytut Agrofizyki PAN

Szczegóły wydarzenia

Koleżanki i Koledzy

8 maja 2012 roku (środa), o godzinie 9.00, w Sali Konferencyjnej naszego Instytutu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oceny Działalności Naukowej. Tematem posiedzenia będzie PLAN BADAŃ na rok 2014 i KOREKTA planu badań realizowanych w roku 2013.

Kierownicy Tematów proszeni są o przygotowanie wystąpień zawierających odnośne  informacje.

Uprzejmie zapraszamy do udziału w tym posiedzeniu wszystkich pracowników Instytutu zarówno naukowych jak i inżynieryjno-technicznych.

X