posiedzenie Rady Naukowej

maj, 2019

24maj(maj 24)09:30(maj 24)09:30posiedzenie Rady Naukowej

Czas

(Piątek) 09:30 - 14:30

Miejsce

Lublin, Instytut Agrofizyki PAN, aula

Szczegóły wydarzenia

Uprzejmie informuję o  zaplanowanym na piątek 24 maja 2019 r. posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, które odbędzie się w sali konferencyjnej Instytutu (Lublin – Felin, ul. Doświadczalna 4) dnia   Początek obrad o godz. 9:30.

 

Proponowany porządek dzienny posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Zaopiniowanie wniosku Dyrektora Instytutu o powołanie zastępcy dyrektora ds. naukowych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych prowadzonej przez Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.
 5. Informacja Komisji ds. Oceny i Rozwoju Kadry Naukowej Instytutu Agrofizyki PAN o wynikach oceny pracowników naukowych, badawczo-technicznych oraz inżynieryjnych zatrudnionych w Instytucie Agrofizyki PAN (ocena okresowa obejmująca lata 2016-2018).
 6. Sprawy osobowe:
  Mgr Diana Gawkowska – rozpatrzenie wniosku Komisji Doktorskiej w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej;
  Mgr Michał Beczek – rozpatrzenie wniosku Komisji Doktorskiej w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej;
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Naukowej.
 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
X