Sesja sprawozdawcza działalności naukowej Instytutu za rok 2014

styczeń, 2015

23styalldayalldaySesja sprawozdawcza działalności naukowej Instytutu za rok 2014

Czas

Cały dzień (Piątek)

Miejsce

Lublin, Instytut Agrofizyki PAN

Szczegóły wydarzenia

23 stycznia 2015 roku (piątek), o godzinie 900, w Sali Konferencyjnej naszego Instytutu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oceny Działalności Naukowej, którego tematem będą odbiory i ocena sprawozdań tematów naukowo-badawczych realizowanych w ramach działalności statutowej Instytutu za rok 2014. Jest to drugi etap sprawozdawania, podczas którego, Kierownicy poszczególnych tematów naukowo-badawczych przedstawią sprawozdania ze zrealizowanych prac przed Komisją ds. Oceny Działalności Naukowej.

Otwarcie: prof. dr hab. Józef HORABIK, Dyrektor Instytutu

Prowadzenie: prof. dr hab. Grzegorz JÓZEFACIUK, Z-ca Dyrektora ds. Naukowych

 TEMATY BADAWCZE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W 2014 r.

 1. Temat: Monitoring i modelowanie procesów fizycznych w środowisku przyrodniczym.
Kierownik: prof. dr hab. Cezary Sławiński
 2. Temat:  Mikromechanika biomateriałów roślinnych.
 Kierownik: dr hab. Artur Zdunek, prof. IA PAN
 3. Temat:  Procesy biologiczne w układzie gleba-roślina-atmosfera.
 Kierownik: dr hab. Andrzej Bieganowski, prof. IA PAN
 4. Temat:  Wpływ stanu fizycznego gleby na wzrost i rozwój roślin.
 Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Lipiec
 5. Temat:  Procesy fizykochemiczne w glebie i roślinie.
 Kierownik: prof. dr hab. Zofia Sokołowska
 6. Temat:  Wartość użytkowa materiałów i surowców roślinnych.
 Kierownik: dr Agnieszka Nawrocka
 7. Temat:  Procesy fizyczne w roślinnych materiałach sypkich.
 Kierownik: prof. dr hab. Marek Molenda
 8. Temat:  Produkcja i przetwarzanie biomasy na surowce energetyczne.
Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Tys
 9. Temat: Aktywność mikrobiologiczna środowiska glebowego i odpadów organicznych.
Kierownik: dr hab. Magdalena Frąc, prof. IA PAN
10. Temat: Zastosowanie spektroskopii dielektrycznej do badania właściwości biomateriałów.
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Skierucha

Obecność Zespołów realizujących obowiązkowa.

X