Sprawozdania z działalności statutowej

grudzień, 2016

05grualldayalldaySprawozdania z działalności statutowej

Czas

Cały dzień (Poniedziałek)

Miejsce

Lublin, Instytut Agrofizyki PAN

Szczegóły wydarzenia

Szanowni Państwo,
w tym roku sprawozdania z działalności statutowej odbędą się w dwóch etapach:

Etap I: 5 grudnia 2016 – posiedzenie Komisji ds. Oceny Działalności Naukowej. Podczas posiedzenia komisji prosimy kierowników poszczególnych zadań o 15-minutową  prezentację (+5 min dyskusji) zawierającą:

  1. Informację o prowadzonych badaniach naukowych i uzyskanych wynikach.
  2. Najważniejsze osiągnięcie (1 slajd).
  3. Listę publikacji z udziałem wykonawców zadania.
  4. Listę realizowanych projektów z udziałem wykonawców zadania.
  5. Inne istotne osiągnięcia z udziałem wykonawców zadania (patenty, konferencje, recenzje, staże, nagrody….).

Program wystąpień dostępna jest tutaj.

Udział w Etapie I wykonawców zadań jest obowiązkowy.

Etap II: Przedstawienie najważniejszych osiągnięć zadań badawczych Radzie Naukowej IA PAN podczas najbliższego posiedzenia

Ponadto proszę o przygotowanie sprawozdań pisemnych według załączonego formularza i złożenie podpisanych do Pani Beaty Kondrackiej do dnia 2 grudnia 2016.

X