Szkolenie RPK Lublin

kwiecień, 2013

16kwialldayalldaySzkolenie RPK Lublin

Czas

Cały dzień (Wtorek)

Miejsce

Lublin, Instytut Agrofizyki PAN

Szczegóły wydarzenia

W imieniu Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu:

„Finansowanie projektów realizowanych w ramach europejskich sieci współpracy badawczej”.

Uczestnicy szkolenia uzyskają informacje na temat finansowania prac naukowo-badawczych realizowanych we współpracy z zagranicznymi partnerami w ramach inicjatyw ERA-NET,EUREKA oraz COST. Omówione zostaną warunki uczestniczenia w konkursach europejskich oraz sposób ubiegania się o dofinansowanie kosztów uczestnictwa ze źródeł krajowych tj. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki.

Szkolenie odbędzie się 16 kwietnia 2013 r. (wtorek), w auli Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, ul. Doświadczalna 4 (budynek „A”), w godzinach 11:00 – 13:00.

X