Zajęcia w ramach projektu „Ścieżki Kopernika”

grudzień, 2013

20grualldayalldayZajęcia w ramach projektu „Ścieżki Kopernika”

Czas

Cały dzień (Piątek)

Miejsce

Lublin, Instytut Agrofizyki PAN

Szczegóły wydarzenia

Serdecznie zapraszamy na zajęcia realizowane w ramach projektu „Zostań odkrywcą fizyki, chemii i biologii w przyrodzie – warsztaty, eksperymenty, badania” (DS./1365/10/W48/ŚK/2013), Przedsięwzięcia „Ścieżki Kopernika”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

  • 20. XII. 2013, godz. 9.00, aula Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie – Wyznaczanie rozkładu granulometrycznego próbek glebowych, wykład połączony z ćwiczeniami, dr Jolanta Cieśla i mgr inż. Agata Sochan
  • 20.XII.2013, godz. 12.00, Laboratoria Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie – Wyznaczanie gęstości fazy stałej gleby, ćwiczenia, mgr inż. Agata Sochan
X