Rekrutacja

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych będzie prowadzona przez  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie (pełniący funkcję Lidera), Instytut Agrofizyki  im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2020 roku i będzie kształciła doktorantów w 4 dyscyplinach naukowych:

  • zootechnika i rybactwo
  • technologia żywności i żywienie
  • weterynaria
  • rolnictwo i ogrodnictwo

Zasady rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych

 

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych jest prowadzona przez Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w dyscyplinach naukowych:

  • matematyka,
  • nauki biologiczne,
  • nauki chemiczne,
  • nauki fizyczne,
  • nauki o Ziemi i środowisku,
  • rolnictwo i ogrodnictwo.

 

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 2020/2021

 

 

Deklaracja wyboru tematyki

 

Więcej informacji na temat dodatkowej rekrutacji znajduje się na stronie internetowej UMCS:

strona Szkoły Doktorskiej

 

 

Internetowa Rejestracja Kandydatów:  https://irk.umcs.lublin.pl/

Więcej informacji

X