Rekrutacja 2020

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk proponuje następujące tematy doktoratów w rekrutacji do szkół doktorskich w roku 2020:

 

 

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych

 

1. Promotor: dr hab. Monika Szymańska-Chargot prof. IA PAN

Temat: Adsorpcja polisacharydów na celulozie mikrofibrylarnej jako badania in vitro roślinnej ściany komórkowej (abstrakt) aplikuj

2. Promotor: dr hab. Agnieszka Nawrocka

Temat: Wpływ suplementowania modelowego ciasta chlebowego wybranymi kwasami fenolowymi na strukturę białek glutenowych (abstrakt) aplikuj

 

Zasady rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych

 

 

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

 

1. Promotor: prof. dr hab. Artur Zdunek

Temat: Mechaniczna rola pojedynczych jednostek ramnozy w łańcuchach homogalakturonianu z pektyn ekstrahowanych z roślinnych ścian komórkowych (abstrakt) aplikuj

2. Promotor: dr hab. Jaromir Krzyszczak

Temat: Biofizyczne modelowanie produkcji pszenicy i kukurydzy w Europie w kontekście podejścia agentowego (abstrakt) aplikuj

3. Promotor: dr inż. Piotr Pieczywek

Temat: Modelowanie interakcji pomiędzy włóknami sieci celulozowej oraz celulozowo-hemicelulozowej w roślinnych ścianach komórkowych (abstrakt) aplikuj

 

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 2020/2021

Internetowa Rejestracja Kandydatów:  https://irk.umcs.lublin.pl/

Wykaz tematyk badawczych stanowiących podstawę do postępowania rekrutacyjnego w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

 


Instytut Agrofizyki PAN oferuje 5 w pełni finansowanych stypendiów (48 miesięcy każde) w wysokości 5 000 zł/miesiąc (brutto).

 

X