Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Badania

Do zadań Laboratorium Chromatografii Gazowej należą m.in.:

  • Emisja i pochłanianie gazów cieplarnianych (CH4, N2O, CO2) z gleby i wód powierzchniowych;
  • Badania dyfuzji gazów, stężenia tlenu i potencjału redoks w profilu glebowym w zależności od takich właściwości fizycznych gleby jak zagęszczenie, agregacja, warunki wodno-powietrzne itp.
X