Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Oferta usług

Pomiary:

  • Pomiary składu atmosfery (np. w glebach, silosach, komorach przechowalniczych itp.);
  • Badania emisji gazów cieplarnianych.
X