17. Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców „BioPhys Spring 2018”

17. Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców „BioPhys Spring 2018”

Print Friendly

Instytut Agrofizyki PAN jako współorganizator serdecznie zaprasza na 17. Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców „BioPhys Spring 2018”, które w tym roku odbędą się w Nitrze na Słowacji (Slovak University of Agriculture in Nitra) w dniach od 15-18 maja 2018 r.

Warsztaty są bezpłatne.

Celem cyklicznych Międzynarodowych Warsztatów dla Młodych Pracowników Naukowych „BioPhys Spring” jest wymiana doświadczeń badawczych, doskonalenie warsztatu pracy naukowej młodych naukowców, umiejętności prezentacji wyników badań, integracja środowiska naukowego oraz tworzenie powiązań sieciowych młodych naukowców zajmujących się zastosowaniem fizyki do badania obiektów biologicznych. Warsztaty ukierunkowane są na głębsze zrozumienie procesów fizycznych zachodzących w układach biologicznych w rolnictwie, produkcji żywności oraz wykorzystywaniu biomasy na cele niespożywcze. Zakres tematyczny prezentowanych prac obejmuje między innymi: wykorzystanie wiedzy z zakresu fizyki, fizykochemii oraz biologii do monitoringu i modelowania stanu środowiska przyrodniczego, doskonalenia metod produkcji rolniczej, przetwórstwa rolniczego oraz przetwarzania biomasy na cele spożywcze i niespożywcze.

W ramach warsztatów odbywają się wykłady zaproszonych gości oraz ustne prezentacje wszystkich uczestników spotkania, w tym sesja posterowa.

Organizatorzy:

  • Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie
  • Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Czech University of Life Sciences, Prague, Czech Republic
  • Szent István University, Gödöllő, Hungary
  • Slovak University of Agriculture, Nitra, Slovak Republic

KOMUNIKAT

WZÓR ABSTRAKTU

STRONA INTERNETOWA KONFERENCJI

 

Top
X