Dr hab. inż. Justyna Cybulska członkiem Akademii Młodych Uczonych

Dr hab. inż. Justyna Cybulska członkiem Akademii Młodych Uczonych

Print Friendly, PDF & Email

Miło nam poinformować, że dr hab. inż. Justyna Cybulska została wybrana na członka Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk w Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, zgodnie z Uchwałą nr 6/2016 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dn. 1 grudnia 2016 r.

W dniu 20 grudnia 2016 r. odbyła się uroczystość wieńcząca kadencję pierwszych członków Akademii Młodych Uczonych oraz wręczenia powołań nowym członkom Akademii Młodych Uczonych. Gospodarzem spotkania był prof. Edward Nęcka, Wiceprezes PAN, który otwierając spotkanie podkreślił istotną rolę Akademii Młodych Uczonych w korporacji Polskiej Akademii Nauk, a także wyraził swoje uznanie dla dotychczasowej aktywności członków AMU oraz całego gremium. Następnie przedstawił nowybranym członkom AMU informacje dotyczące struktury i funkcjonowania PAN wskazując jednocześnie potencjalne możliwości ich włączania się w działalność Akademii, poprzez pracę w Wydziałach, Oddziałach i Komitetach. Z kolei dr hab. Konrad Osajda, Przewodniczący AMU, podsumował pierwsze pięć lat działalności Akademii Młodych Uczonych prezentując główne jej obszary: organizację debat i konferencji oraz wydarzeń przygotowanych przez członków związane z reprezentowaną dyscypliną naukową, aktywność legislacyjna i konsultacyjna, inicjatywy międzynarodowe, wydarzenia o charakterze warsztatów merytorycznych, także upowszechnianie nauki.

W imieniu władz Polskiej Akademii Nauk Wiceprezes PAN złożył podziękowania i gratulacje obecnym na uroczystości członkom AMU, który zakończyli kadencję w dn. 14 grudnia 2016 r.: prof. prof. Michałowi Chmielewskiemu, Sławomirowie Dinewowi, Dominikowi Doroszowi, Bartoszowi Karaszewskiemu, Jarogniewowi Łuszczki, Łukaszowi Małkowi, Tomaszowi Markiewiczowi, Magdalenie Ruckiej, Katarzynie Rutkowskiej, Igorowi Soszyńskiemu, Witoldowi Szczucińskiemu, Romanowi Szewczykowi, Agnieszce Wacławik oraz Borysowi Wróblowi. Podziękowania dla władz i administracji PAN w imieniu kończących kadencję członków AMU złożył dr hab. Bartosz Karaszewski, prof. GUMed, pierwszy Przewodniczący Akademii Młodych Uczonych.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nominacji członkom wybranym przez Zgromadzenie Ogólne PAN w dniu 1 grudnia 2016 r. Zgromadzenie Ogólne Akademii dokonało wówczas wyboru następujących członków Akademii Młodych Uczonych:

w Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN: prof. dr hab. Anna Brożek, dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, dr hab. Dominika Latusek-Jurczak,
w Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN: dr Anna Ajduk, dr hab. Justyna Cybulska,
w Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN: dr Dorota Czajkowska-Szczykowska, dr hab. Krzysztof Fic, dr hab. Monika Kędra, dr inż. Piotr Kuświk i dr Karol Palka,
w Wydziale IV Nauk Technicznych PAN: Dr hab. inż. Anna Fabijańska, prof. PŁ, dr hab. Monika Kwoka, dr hab. inż. Przemysław Perlikowski, prof. PŁ, dr hab. Przemysław Wachulak,
w Wydziale V Nauk Medycznych PAN: dr hab. Wojciech Fendler.

W imieniu nowowybranych członków AMU głos zabrała dr Anna Ajduk, deklarując w imieniu koleżanek i kolegów aktywne zaangażowanie w działalność Akademii Młodych Uczonych licząc na wsparcie ze strony członków, którzy zakończyli swoją kadencję. Wśród wybranych podczas tej samej sesji członków korespondentów PAN znalazł się prof. Janusz Bujnicki, który do 14 grudnia br. jest także członkiem Akademii Młodych Uczonych.

Po przerwie odbyło się drugie w tym roku Zebranie Ogólne Akademii Młodych Uczonych poświęcone sprawom organizacyjnym oraz planowaniu działalności Akademii w 2017 roku.

 

X