Rusinek Robert

Rusinek Robert

Print Friendly
Assoc. Prof. DSc Rusinek Robert
Room: B117
E-mail: r.rusinek@ipan.lublin.pl
Phone: (81) 744 50 61 w. 175

Department and laboratory

Department: Department of Physical Properties of Plant Materials

Laboratory: Laboratory of Physical Properties of Fruits and Vegetables

Interest

Research interests:

 • Examination of the mechanical properties of bulk materials
 • Experimental and theoretical methods for determining the distribution of stress in the agricultural bulk materials
 • Examination of the physical processes important in the storage process
 • Optimizing of the storage process

Other information

Education (dates, degrees, universities):

 • 1999    MSc Eng. in Mechanics
  Faculty of Mechanical Engineering, University of Technology, Lublin, Poland
 • 2005    PhD in Agricultural Sciences (Agronomy-Agrophysics)
  Institute of Agrophysics PAS, Lublin, Poland
  Dissertation “Pressure ratio of plant granular materials”

Memberships:

 • Polish Society of Agrophysics

Publications

 1. 2019, Application of an electronic nose for determination of pre‐pressing treatment of rapeseed based on the analysis of volatile compounds contained in pressed oil, International Journal of Food Science & Technology, DOI: doi.org/10.1111/ijfs.14392
 2. 2020, Application of an electronic nose with novel method for generation of smellprints for testing the suitability for consumption of wheat bread during 4-day storage, LWT - Food Science and Technology, 117 (108665, str 1-7, DOI: 10.1016/j.lwt.2019.108665
 3. 2019, Identification of Volatile Organic Compounds andTheir Concentrations Using a Novel MethodAnalysis of MOS Sensors Signal, Journal of Food Science, 84(8), str. 2077-2085, DOI: 10.1111/1750-3841.14701
 4. 2019, E-nos w detekcji związków zapachowych obecnych w procesie fermentacji ciasta i wypieków chleba suplementowanego błonnikami owocowymi, XXVI Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, 29-30 maja 2019 r., str. 11
 5. 2019, A Novel Method for Generation of a Fingerprint Using Electronic Nose on the Example of Rapeseed Spoilage, Journal of Food Science, 84(1), str. 51-58, DOI: 10.1111/1750-3841.14400
 6. 2018, Applications of mass spectrometry in studies of gluten proteins, 6th Conference of Polisch Mass Spectrometry Society, Warsaw, 23-26.04.2018, str. 56
 7. 2018, Dehydration of the gluten network as a main cause of reduction in quality of wheat bread supplemented with dietary fibre preparations, Annual Congres on Plant Science and Bio Security, Valencia, Spain, 12-14.07.2018, str. 42
 8. 2018, Monitoring system of temperature and volatile organics compounds emissions during the bread production process, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str.176
 9. 2018, An application of a new method for generation of a smellprint identification of vocs during grain storage using agrinose, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 177
 10. 2018, Structural changes observed in the gluten network after bread supplementation with dietary fibre preparations as a result of dehydration process, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 158
 11. 2018, Monitoring of gas cell coalescence during bread dough baking expansion, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 63
 12. 2018, Elektroniczny Nos w Badaniach Nieprzyjemnych Zapachów, XXV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą 14-15.06.2018 r., str. 22
 13. 2018, Wpływ Wybranych Związków Fenolowych na Strukturę Białek Glutenowych, XXV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą 14-15.06.2018 r., str. 17
 14. 2018, Określenie Profilu Charakterystycznych Związków Lotnych Obecnych w Czasie Procesu Fermentacji i Wypieku Chleba Suplementowanego Błonnikiem Jabłkowym, XXV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą 14-15.06.2018 r., str. 10
 15. 2018, Effect of self-heating on the processing quality of rapeseed, International Agrophysics, 32: 313-323
 16. 2018, Elektroniczny nos – określenie reakcji czujników rezystancyjnych na stężenie wybranych lotnych związków organicznych (VOCs), XXV Jubileuszowa Konferencja Naukowa "Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie", Zakopane 5-9.02.2018 r.,
 17. 2018, Nowa trzyparametrowa metoda identyfikacji lotnych związków organicznych (VOCs) z zastosowaniem elektronicznego nosa, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania", Krzyżowa, 20-21.03.2018r., str. 24
 18. 2018, Zastosowanie elektronicznego nosa do badań jakości nasion rzepaku, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania", Krzyżowa, 20-21.03.2018r.,
 19. 2017, Application of Agrinose with metal-oxide semiconductor sensors and microbiological methods to prediction of rapeseed quality, 6th C&E Spring Meeting, Amsterdam, Holandia, 19-21.06.2017, str. 27
 20. 2017, Effects of bread dough supplementation with dietary fibres evaluated by analysing of difference farinograms, 6th C&E Spring Meeting, Amsterdam, Holandia, 19-21.06.2017, str. 27
 21. 2017, Effects of bread of bread dought supplementation with dietaryfibres evaluation by analysing of difference ferinograms, C & E Spring Meeting and 7th European Symposium on Enzymes in Grain Processing. Amsterdam 19-21 czerwiec 2017, str. 27
 22. 2017, Aggregation of gluten proteins in gluten dough after fibre polysacchairides addition studies with application of FT-Raman spectroscopy, 6th C&E Spring Meeting, Amsterdam, Holandia, 19-21.06.2017, str. 17
 23. 2017, Algorytm tworzenia elektronicznego odcisku palca substancji lotnych, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017 r., str. 22
 24. 2017, Białka glutenowe, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017 r., str. 17
 25. 2017, Reakcja czujników rezystencyjnych na poziom stężenia wybranych lotnych związków organicznych, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017 r., str. 14
 26. 2017, Electronic nose with polymer-composite sensors for monitoring fungal deterioration of stored rapeseed, International Agrophysics, 31: 317-325
 27. 2017, Application of electronic nose with MOS sensors to prediction of rapeseed quality, Measurement, 103: 227-234
 28. 2016, Degradation of tocopherols during rapeseed storage in simulated conditions of industrial silos., International Agrophysics, 30(1): 39-45
 29. 2016, Wpływ wilgotności nasion rzepaku i temperatury przechowywania na zmiany ich jakości technologicznej, Acta Agrophysica, 23, 4, 557-568
 30. 2016, Relationship between cellular structure and blackspot susceptibility of potato tuber parenchyma tissue after long term of storage, XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego. Ryn, 28.06.2016-1.07.2016 r. ,
 31. 2016, Relationship between response of the resistive sensors on the chosen volatile organic compounds (VOCs) and their concentration, 18th International Conference on Agricultural and Food Engineering (ICAFE 2016), New York, USA, 06-07.06.2016 r. , Vol 3 (6), 852
 32. 2016, Response Evaluation of Electronic Nose with Polymer-Composite and Metal Oxide Semiconductor Sensor towards Microbiological Quality of Rapeseed, ICABSE 2016 : 18th International Conference on Agricultural and Biological Systems Engineering, New York, USA, 06-07.06.2016 r. , Vol. 3(6): 859
 33. 2016, Electronic Nose for Monitoring Fungal Deterioration of Stored Rapeseed, Vol. 3(6), 1590
 34. 2016, Procedura kalibracji elektronicznego nosa na potrzeby badań jakości materiałów biologicznych, XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą, str. 20
 35. 2016, Agregacja białek glutenowych w cieście glutenowym indukowana dodatkiem błonników pokarmowych, XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 15-15
 36. 2016, Zastosowanie metod stereologicznych do określenia parametrów przestrzennych komórek tkanki roślinnej, XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 8-8
 37. 2015, Kinetyka zmian zawartości ergosterolu podczas przechowywania nasion rzepaku/ Kinetics of changes in ergosterol content during rapeseed storage., Acta Agrophysica, 22(1): 27-37
 38. 2015, Influence of roasting pretreatment on high-oleic rapeseed oil quality evaluated by analytical and sensory approaches., International Journal of Food Science and Technology, 50(10): 2208-2214
 39. 2015, Fizykochemiczne właściwości nasion łubinu ze szczególnym uwzględnieniem łubinu białego (Lupinus albus L.), 2015, 49-49
 40. 2015, Monitorowanie stanu mikrobiologicznego nasion rzepaku za pomocą elektronicznego nosa., 2015, 27-27
 41. 2014, Experimental study and discrete element method modeling of temperature distributions in rapeseed stored in a model bin., Journal of Stored Products Research, 2014, 59254-259
 42. 2014, Apparatus for monitoring of microbiological state of seeds based on the electronic analysis of volatile substances., 2014
 43. 2014, Analysis of interspecies physicochemical variation of grain legume seeds., International Agrophysics, 2014, 28(4): 491-500
 44. 2014, Linia technologiczna do produkcji oleju “Kropla Zdrowia”., 2014
 45. 2013, Influence of temperature, moisture content and pressure on microbiological quality of rapeseed stored at anaerobic conditions, 2013, 110-110
 46. 2013, Innovative press for sleeve silage, 2013, 109-109
 47. 2013, Silos z promieniowym obiegiem czynnika susząco-chłodzącego, Powder & Bulk Materiały Sypkie i Masowe, 2013, 4(28): 30-32
 48. 2012, The process parameters for nontypical seeds during simulated cold deep oil expression., Czech Journal of Food Sciences, 2012, 30(2): 126-134
 49. 2012, Eksperyment i symulacja komputerowa procesu propagacji energii cieplnej w rzepaku, 2012, 189-190
 50. 2012, Koncepcja stalowego zbiornika do suszenia i bezpiecznego przechowywania nasion rzepaku, Przegląd Budowlany, 2012, (4): 89-91
 51. 2011, Oceny statystyczna zmienności, zależności i podobieństwa właściwości geometrycznych nasion i ich obciążeń mechanicznych u wybranych form kolekcyjnych lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.), 2011, 96-97
 52. 2011, Technologiczne aspekty otrzymywania oleju rzepakowego na potrzeby produkcji biopaliwa., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10453-458
 53. 2011, Przechowywanie nasion rzepaku – zagrożenia., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10369-374
 54. 2011, Obłuskiwanie nasion rzepaku jako metoda podniesienia jakości oleju rzepakowego przeznaczonego na biopaliwa., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 1056-62
 55. 2011, Geometric properties of grasspea seeds and their mechanical loads., International Agrophysics, 2011, 25(3): 271-280
 56. 2011, Effect of potato starch modification on mechanical parameters and granules morphology., Journal of Food Engineering, 2011, 102, 154-162, (DOI information:n10.1016/j.jfoodeng.2010.07.034)
 57. 2011, Suszenie i Przechowywanie Rzepaku. Teraz rzepak, teraz olej, Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, 2011, (Tom 5): 1-104
 58. 2010, System monitorowania warunków przechowywania nasion., Wpływ Procesów Technologicznych na Właściwości Materiałów i Surowców Roślinnych, 2010, (Rozdz. 12): 145-154
 59. 2010, Pozyskiwanie oleju na cele biopaliwowe z nietypowych gatunków nasion roślin oleistych, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878
 60. 2010, Wpływ smarowych mieszanin olejowo – estrowych na temperaturę układu tnącego pilarki spalinowej, Acta Agrophysica, 2010, 181(16(1)): 163-173
 61. 2010, Wpływ smarowych mieszanin olejowo-estrowych na temperaturę układu tnącego pilarki spalinowej, 2010
 62. 2010, Uniaxial compaction behaviour and elasticity of cohesive powders., Powder Technology, 2010, 203, 482-488
 63. 2009, Estimation of geometric and mechanical properties of seeds of Polish cultivars and lines representing selected species of pulse crops., International Agrophysics, 2009, Vol. 23, No. 3, 257-267
 64. 2009, Performance of membrane pressure transducers in granular materials of various particle sizes., Powder Technology, 190 (2009), 410-414
 65. 2008, Estimation of morphological traits and mechanical properties of grasspea seeds (Lathyrus sativus L.) originating from EU countries., International Agrophysics, 2008, Vol. 22, No. 3, 261-275
 66. 2008, Effect of Drying and Storage Parameters on Rapeseed Susceptibility to Oil Loss., Polish Journal of Environmental Studies, 2008, Vol. 17, 223-226
 67. 2008, Test olejowy nasion rzepaku suszonych metodą nisko i wysokotemperaturową., Metody Fizyczne Diagnostyki Surowców Roślinnych i Produktów Spożywczych., 2008, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe RNA, Rozdział 8107-116
 68. 2008, Zaburzenia rozkładu naprężenia w materiale sypkim., 2008
 69. 2008, Właściwości fizyczne olejów roślinnych przeznaczonych do wykorzystania jako oleje smarne., 2008
 70. 2007, Uniaxial compression of rapeseed Rusing apparatus with cuboid chaber., Acta Agrophysica, 2007, 153, 10(3), 677-685
 71. 2007, Eksperymentalna weryfikacja rozkładów parcia materiałów sypkich w zbiornikach., 2007
 72. 2007, Static and kinetic friction of rapeseed., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2007, 53, (1), 14-19
 73. 2006, Determination of snow traction and snow stresses under loads of vehicles.n, 2006
 74. 2006, Static and kinetic friction of rapeseed. 5th International Workshop for Young Scietists “BioPhys Spring 2006”., 2006
 75. 2006, Wybrane parametry mechaniczne złoża nasion rzepaku., Inżynieria Rolnicza, 2006, 6(81), 213-221
 76. 2005, Pressure ratio of plant granular materials., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 205-206
 77. 2004, Pomiar właściwości mechanicznych glutenu w trakcie jego obróbki termicznej, 2004
 78. 2004, Parameters of elasticity of grain bedding determined with oedometric and acoustic methods, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics",125-130
 79. 2004, Mechanical parameters of agro-bulk materials, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 100-105
 80. 2004, Influence of particle diameter on output of membrane pressure transducer, 2004
 81. 2004, Pomiar właściwości mechanicznych błon glutenowych podczas obróbki termicznej, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 111, 4(2), 419-430
 82. 2004, Influence of moisture content on pressure ratio of rape seeds, Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2004, Res. Agr. Eng., 50(1), 11-14
 83. 2004, Kalibracja membranowego przetwornika naporu w materiałach sypkich, 2004
 84. 2003, Influence of moisture content on pressure ratio of rape seeds., 2003
 85. 2003, Experimental method for determination of the pressure distribution in granular solids., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2003, 49, 2, 61-64
 86. 2003, Physical properties characteristic of Polish and Canadian lentil seeds., International Agrophysics, 2003, 17, 3, 123-129
 87. 2002, Pressure ratio of cereal grains determined in a uniaxial compression test., International Agrophysics, 2002, 16, 1, 23-28
 88. 2002, Charakterystyka właściwości mechanicznych polskiej i kanadyjskiej soczewicy., 2002
 89. 2002, Przetworniki ciśnienia w badaniach naporu roślinnych materiałów sypkich., 2002
 90. 2002, Experimental method for determination of the pressure distribution in granular solids., 2002
 91. 2002, Wpływ wybranych parametrów na właściwości cierne ziarna zbóż., Inżynieria Rolnicza, 2002, 1(2), 81-87
 92. 2002, Zastosowanie czujników membranowych z cieczą pośredniczącą do badań rozkładu naporu w roślinnym materiale sypkim. Application of membrane sensors with intermediary liquid to investigation of pressure distribution in loose plant material., Inżynieria Rolnicza, 2002, 4(37), 3003-308
 93. 2002, Zastosowanie czujników membranowych z cieczą pośredniczącą do badań rozkładu naporu w roślinnym materiale sypkim., 2002
 94. 2001, Effect of grain moisture on silo design parameters., 2001
 95. 2001, Określenie wpływu wilgotności ziarna pszenicy na iloraz naporu., Inżynieria Maszyn, 2001, 17, 63-67
 96. 2001, Wpływ wilgotności ziarna na parametry oblicze-niowe obciążeń silosu., Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 2001, 419, 129-138
 97. 2001, Właściwości mechaniczne złoża nasion rzepaku wyznaczane w teście jednoosiowego ściskania., Acta Agrophysica, 2001, 46, 167-178
 98. 2001, Wpływ wilgotności na kąt tarcia wewnętrznego ziarna zbóż., Acta Agrophysica, 2001, 46, 105-113
 99. 2000, Pressure ratio of cereal grains determined in uniaxial compression test., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 104-105
 100. 2000, Wyznaczanie ilorazu naporu w roślinnych materiałach sypkich. Cz.II. Badania doświadczalne., Acta Agrophysica, 2000, 37, 73-81
 101. 2000, Wyznaczanie ilorazu naporu w roślinnych materiałach sypkich. Cz. I. Rozważania teoretyczne., Acta Agrophysica, 2000, 37, 61-71
 102. 2000, Iloraz naporu w roślinnych materiałach sypkich., 2000
 103. 1999, Modele ośrodków sypkich pochodzenia biologicznego., 1999
 104. 1999, Wpływ cyklicznych obciążeń statycznych na iloraz naporu ośrodka sypkiego., 1999
Top
X