Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego

wrzesień, 2014

24wrzallday28alldayWarsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego

Czas

wrzesień 24 (środa) - 28 (Niedziela)

Miejsce

Łódź – Spała

Szczegóły wydarzenia

Pierwsze Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego pt. Grzyby – organizmy kluczowe dla życia na ziemi odbędą się w Łodzi i Spale w dniach 24 – 28 września 2014 roku.

Po raz pierwszy od powstania Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w roku 2012, ponad stu jego członków, naukowców mykologów oraz miłośników i pasjonatów grzybów, spotka się na kilkudniowych warsztatach. Przez cztery dni uczestnicy będą dyskutowali o sprawach istotnych dla funkcjonowania Towarzystwa, prezentowali wyniki swoich badań oraz doskonalili swoje umiejętności, biorąc udział w warsztatach hydrobiologicznych, biotechnologicznych, taksonomicznych oraz poświęconych zagadnieniom związanym z ochroną gatunkową grzybów. Te ostatnie poprowadzi światowy specjalista, członek zarządu Komisji Gatunków Zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, koordynator międzynarodowej akcji Global Fungal Red List Initiative – dr Gregory Mueller. Ponadto, 24 września, w tzw. „dniu grzyba”, odbędzie się debata poświęcona popularyzacji i nauczaniu mykologii. Mamy nadzieję, że planowana wymiana poglądów i pomysłów podczas obrad doprowadzi do podjęcia kroków pozwalających w przyszłości zminimalizować liczbę zatruć grzybami.

Więcej informacji

Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska (konferencja.ptmyk@gmail.com) lub Julia Pawłowska (polskietowarzystwomykologiczne@gmail.com); Polskie Towarzystwo Mykologiczne, Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa; tel. 22 553 05 44; www.ptmyk.pl.

Katedra Algologii i Mykologii Wydziału BiOŚ jest gospodarzem Warsztatów Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, które odbędą się w budynku D BiOŚ oraz w Przyrodniczej Stacji Terenowej UŁ w Spale. Głównym organizatorem jest Polskie Towarzystwo Mykologiczne, a wśród współorganizatorów są: Wydział Biologii UW (Warszawa), Instytut Agrofizyki PAN (Lublin), Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii UŁ, Katedra Mykologii UWM (Olsztyn), Zakład Ochrony Roślin UPH (Siedlce), Zakład Botaniki UJK (Kielce), Sekcja Mykologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

W ramach spotkania odbędzie się pięć rodzajów szkoleń praktycznych. Dwa spośródnich są organizowane przez pracowników Wydziału BiOŚ: 1) Micromycetes w ochronie środowiska, prowadzone przez zespół prof. dr hab. Jerzego Długońskiego (Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii) oraz 2) Fungal ConservationRed Listing, Communicating, Taking Action, prowadzone przez dr Gregorego Muellera (Chicago Botanic Garden, USA; członek zarządu Species Survival Commission IUCN oraz koordynator międzynarodowej akcji Global Fungal Red List Initiative). Kurs ten jest koordynowany przez prof. dr hab. Marię Ławrynowicz (Katedra Algologii i Mykologii UŁ).  Pozostałe kursy Grzybów wodnych, Grzybów owadobójczychi Grzybów gasteroidalnych.

Więcej informacji tutaj oraz na stronie www.PTMyk.pl w zakładce Konferencje. Pytania proszę kierować do dr Małgorzaty Ruszkiewicz-Michalskiej (mrusz@biol.uni.lodz.pl).

Przedstwiciel Instytutu Agrofizyki PAN: prof. nadzw. dr hab. Magdalena Frąc

X