Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 (edit)

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 (edit)

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 13 listopada 2017 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Instytutu odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2017/2018 Studiów Doktoranckich IA PAN.

Do grona doktorantów Instytutu Agrofizyki PAN dołączyli:

  • mgr Magdalena Krekora
  • mgr Magdalena Główka
  • mgr Adam Kubaczyński

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

 godz. 10:00

  • otwarcie uroczystości – Dyrektor Instytutu Agrofizyki prof. dr hab. Cezary Sławiński
  • wystąpienie Kierownika Studiów Doktoranckich
  • ślubowanie Doktorantów I roku
  • wręczenie indeksów
  • wystąpienie Przewodniczącego Samorządu Doktorantów
  • wykład inauguracyjny Cztery wieki mikroskopii – od Janssena do mikroskopii sił atomowych” – prof. dr hab. Małgorzata Lekka z Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk  w Krakowie

godz. 11:15

  • spotkanie towarzyskie

 

X