Jubileusz 50-lecia Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN (1968-2018)

Jubileusz 50-lecia Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN (1968-2018)

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 21 listopada 2018 roku odbyła się w Filharmonii Lubelskiej Gala Jubileuszu 50-lecia Instytutu Agrofizyki PAN. Podczas uroczystości zostało wręczonych ponad 50 medali i dyplomów.

1) Dyplom uznania z medalem Wojewody Lubelskiego oraz Odznaczenia Państwowe – wręczone przez Wojewodę Lubelskiego Przemysława Czarnka

Dyplom uznania z medalem Wojewody Lubelskiego został wręczony na ręce Dyrektora Instytutu Agrofizyki PAN prof. Cezarego Sławińskiego dla całej społeczności Instytutu.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, na wniosek Prezesa Polskiej Akademii Nauk, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki odznaczeni zostali:

Złotym Krzyżem Zasługi:

 • prof. Małgorzata Brzezińska
 • prof. Wojciech Marian Skierucha

Srebrnym Krzyżem Zasługi:

 • prof. Magdalena Frąc
 • prof. Antoni Miś
 • prof. Artur Zdunek

Brązowym Krzyżem Zasługi:

 • prof. Justyna Cybulska
 • prof. Artur Wojciech Nosalewicz
 • prof. Magdalena Ryżak
 • prof. Monika Ewa Szymańska-Chargot

Ponadto, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, na wniosek Prezesa Polskiej Akademii Nauk, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków,  wynikających z pracy zawodowej, odznaczeni zostali:

Medalem Złotym, za długoletnią służbę:

 • mgr Mariola Beata Chmielewska
 • Ewa Stanisława Hamera
 • mgr Beata Maria Kondracka
 • Irena Kulawiak
 • prof. Marek Molenda
 • dr Andrzej Wiesław Stępniewski
 • Grażyna Supryn
 • Mirosław Tatuch
 • Andrzej Tomasz Zwierzchowski

2) Medale 700-lecia Miasta Lublin (okolicznościowy) wręczone przez Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka

Medal 700-lecia Miasta Lublin (okolicznościowy) to wyjątkowy medal przyznawany przez Prezydenta Miasta Lublin z okazji Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Lublina. Honorowe wyróżnienie nadawane szczególnie zasłużonym dla Miasta. Medal zaprojektowany został przez artystkę Jolantę Słomianowską. Jest to obok medalu Unii Lubelskiej najwyższe i najbardziej prestiżowe wyróżnienie Prezydenta Miasta Lublin. Medal jest okolicznościowy, przyznawany w latach 2017-2018. Dana osoba, organizacja lub instytucja może zostać nagrodzona medalem jednokrotnie.

Medal został wręczony dla Instytutu Agrofizyki PAN na ręce Dyrektora Instytutu prof. Cezarego Sławińskiego, jak również Medalem 700-lecia Miasta Lublin został odznaczony sam Dyrektor.

3) Medale i dyplomy Prezydenta Miasta Lublin

Ideą nagrody jest wyróżnienie instytucji, organizacji i osób, które w sposób szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem społecznym służą Lublinowi i jego mieszkańcom oraz przyczyniają się do promocji miasta. Mogą to być osiągnięcia w zakresie: kultury, sztuki, nauki, edukacji, sportu, promocji zdrowia czy przedsiębiorczości. Dana osoba, organizacja lub instytucja może zostać nagrodzona medalem jednokrotnie.

Medalem Prezydenta Miasta Lublin odznaczeni zostali:

 • prof. Piotr Baranowski
 • prof. Andrzej Bieganowski
 • Emilia Bronisz
 • prof. Józef Horabik
 • prof. Jerzy Lipiec
 • dr Urszula Majewska
 • dr Wojciech Mazurek
 • Grażyna Muszyńska
 • prof. Zofia Sokołowska

Dyplomem Prezydenta Miasta Lublin odznaczeni zostali:

 • mgr Ewa Buchajczuk
 • Wiesław Jagiełło
 • Marzena Jakubaszek
 • Michał Marszałowicz
 • Magdalena Nosalewicz
 • Renata Parakowska
 • dr Grzegorz Paul
 • mgr Marek Pazur
 • Aneta Sujka
 • mgr Anna Wiśniewska

4) Medal Polskiej Akademii Nauk – wręczony przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzego Duszyńskiego, czł. koresp. PAN

Medal jest wyróżnieniem Akademii przyznawanym przez Prezesa Akademii wybitnym przedstawicielom środowiska naukowego. Medal ma charakter honorowy i można go otrzymać tylko raz. Przyznaje się nie więcej niż 10 medali w ciągu roku kalendarzowego. Medal został wręczony na ręce Dyrektora Instytutu Agrofizyki PAN prof. Cezarego Sławińskiego.

5) Medal im. Michała Oczapowskiego przyznany przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN – wręczony przez Przewodniczącego Kapituły Medalu im. Michała Oczapowskiego prof. Andrzeja Grzywacza w obecności Dziekana Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN prof. Leszka Kaczmarka

Medal im. Michała Oczapowskiego, ustanowiony w 1988 r., był najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN do roku 2010 osobom i instytucjom, które w sposób wybitny przyczyniły się do rozwoju nauk rolniczych w Polsce., a od roku 2011 jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN za wybitny wkład w rozwój nauk rolniczych i stosowanych nauk biologicznych osobie lub instytucji (uczelni, placówce naukowej, czasopismu naukowemu, z okazji jubileuszu).

Pierwszy medal został wręczony na ręce prof. Józefa Horabika, Dyrektora Instytutu Agrofizyki PAN w latach 2007-2015. Drugi medal został wręczony na ręce prof. Eugeniusza Krasowskiego.

6) Medale okolicznościowe 50-lecia Instytutu Agrofizyki PAN – wręczone przez Dyrektora Instytutu prof. Cezarego Sławińskiego

Medale otrzymali:

 • Emilia Bronisz
  Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych
 • prof. Tadeusz Filipek
  Długoletni Członek Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki PAN
 • prof. Jan Gliński
  Dyrektor Instytutu Agrofizyki PAN
 • prof. Janusz Haman
  Długoletni Członek Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki PAN
 • prof. Józef Horabik
  Dyrektor Instytutu Agrofizyki PAN
 • prof. Krystyna Konstankiewicz
  Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
 • prof. Jerzy Lipiec
  Długoletni Pracownik Instytutu Agrofizyki PAN
 • prof. Rudolf Michałek
  Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki PAN
 • prof. Janusz Olejnik
  Długoletni Współpracownik Instytutu Agrofizyki PAN
 • prof. Wiesław Oleszek
  Dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach
 • dr Yakov Pachepsky
  Długoletni Współpracownik Instytutu Agrofizyki PAN
 • prof. Zofia Sokołowska
  Długoletni Pracownik Instytutu Agrofizyki PAN
 • prof. Barbara Witkowska-Walczak
  Długoletni Pracownik Instytutu Agrofizyki PAN

Gala została poprowadzona przez Pana Artura Kalickiego, wieloletniego redaktora TVP3 Lublin, natomiast część artystyczna przez dr Stefana Müncha – lubelskiego znawcę muzyki i dyrektora artystycznego. Arie operowe i operetkowe wykonali p. Monika Buczkowska (solistka Teatru Wielkiego-Opery Narodowej i Opery Królewskiej w Warszawie, laureatka Konkursu Wokalnego Ady Sari 2017) oraz p. Andrzej Wiśniewski (solista Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP w Warszawie oraz Teatru Muzycznego w Lublinie, laureat Złotego Dobosza 2015 – nagrody Dyrektora RZAWP za wybitne osiągnięcia artystyczne). Podczas Uroczystości Prezydent Miasta Krzysztof Żuk wraz z Prezesem Polskiej Akademii Nauk ufundowali dwa stypendia dla doktorantów. Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście. Po części oficjalnej odbyła się część nieoficjalna we foyer Filharmonii Lubelskiej.

Wywiad z Dyrektorem Instytutu oraz fotorelację znaleźć można na stronie internetowej Polskiego Radia Lublin.
https://www.radio.lublin.pl/news/lubelski-instytut-agrofizyki-pan-ma-50-lat?fbclid=IwAR1poONd49ojz3YaKobq4ye6hsf-LPzdVSdfjQI5TCiGy2F8oUGDLrFKxdE

Relację z Wydarzenia obejrzeć można na stronie TVP3 Lublin – emitowana była w Panoramie 21 listopada 2018 r. w wydaniu wieczornym (od 00:17:20).
https://lublin.tvp.pl/40070682/21-listopada-2018-g-2100

FOTOGALERIA

LISTY GRATULACYJNE (kolejność alfabetyczna)

X