konferencja METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK 25-26.06.2020

konferencja METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK 25-26.06.2020

Print Friendly, PDF & Email

Miło nam poinformować, że w dniach 25-26 czerwca 2020
odbędzie się V Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne
pt. „Metagenomy różnych środowisk„.

Organizatorami konferencji są:
Instytut Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Mikrobiologii Rolniczej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach i Zakład Badań Systemu Gleba Roślina Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk.

Konferencja zatytułowana „Metagenomy różnych środowisk” jest związana z badaniami prowadzonymi technikami metagenomicznymi. Tematami przewodnimi będą zagadnienia związane ze skutecznością metod metagenomicznych i z wynikami uzyskiwanymi przy ich wykorzystaniu. Metagenomika w analizie próbek środowiskowych umożliwia poznanie nowych mikrobiomów, monitorowanie składu konsorcjum mikroorganizmów oraz badanie możliwości ich wykorzystania w rolnictwie i ochronie środowiska. W analizach metagenomicznych najczęściej wykorzystywane są techniki sekwencjonowania drugiej generacji, które, jak zauważyli badacze, nie zawsze dostarczają pełnych i bezbłędnych danych. Opracowanie technik sekwencjonowania trzeciej generacji spotkało się zatem z dużym entuzjazmem ze strony środowiska naukowego. Niniejsza konferencja będzie okazją do spotkania badaczy wykorzystujących w pracy różne techniki sekwencjonowania i umożliwi kontynuację dyskusji nad skutecznością i wiarygodnością stosowanych metod metagenomicznych w analizie próbek środowiskowych.

KOMUNIKAT II

X