Nabór na Studia Doktoranckie 2017-2021

Nabór na Studia Doktoranckie 2017-2021

Print Friendly, PDF & Email

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN
w Lublinie ogłasza nabór na Studia Doktoranckie w zakresie agronomii-agrofizyki 2017-2021
Proponujemy:
ciekawy program studiów- 45 punktów ECTS
wykłady w j. angielskim
badania w nowoczesnych laboratoriach
indywidualną opiekę naukową
możliwość ubiegania się o stypendia i projekty

Doktoranci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia doktoranckie 2017-2021 otrzymają stypendia doktoranckie na pierwszym roku studiów w wysokości 1600zł.
Stypendia w kolejnych latach będą przyznawane w drodze konkursu na podstawie osiągnięć doktoranta.

Proponowana tematyka badawcza:

pdf 1. Rola kwasów huminowych w procesie beztlenowego utleniania metanu w glebie – opiekun naukowy prof. dr hab. M. Brzezińska
pdf 2. Modelowanie właściwości wodnych gleb i ośrodków porowatych- opiekun naukowy dr hab. K. Lamorski, prof. IA PAN
pdf 3. Wpływ polifenolowych komponentów preparatów błonnikowych na strukturę białek glutenowych i właściwości reologiczne ciasta opiekun naukowy dr hab. A. Miś, prof. IA PAN, dr A. Nawrocka
pdf 4. Efektywność mechanizmów odporności roślin na stresy abiotyczne w przypadku jednoczesnego oddziaływania wielu czynników stresowych – opiekun naukowy dr hab. A. Nosalewicz prof. IA PAN
pdf 5. Wpływ nisko- i wielkocząsteczkowych frakcji substancji humusowych na biodostępność jonów kadmu – mechanizm chemiczny procesu – opiekun naukowy prof. dr hab. Z. Sokołowska/dr P. Boguta
pdf 6. Badania adsorpcji polisacharydów roślinnych na celulozie opiekun naukowy: dr hab. Monika Szymańska-Chargot / dr Monika Chylińska
pdf 7. Modelowanie struktury pektyn z roślinnych ścian komórkowych – opiekun naukowy prof. dr hab. A. Zdunek
pdf 8. Opiekun naukowy dr hab. M. Stasiak prof. IA PAN:
a)Wpływ czynników technologicznych na fluktuacje wypływu proszków
b)Parametry mechaniczne i charakterystyki inteligentnych struktur utworzonych z granul zamkniętych podciśnieniowo

 

Wymagane dokumenty można składać od 19 czerwca do 31 sierpnia 2017 w sekretariacie Instytutu
ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27
tel.: 817445061;
sekretariat@ipan.lublin.pl

Załączniki do pobrania

X