Szkoły Doktorskie

Szkoły Doktorskie

Print Friendly, PDF & Email

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych

 

Dnia 16 marca 2020 r. Dyrektorzy 3 Instytutów Naukowych podpisali umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych. Szkoła będzie prowadzona przez  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie (pełniący funkcję Lidera), Instytut Agrofizyki  im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2020 roku i będzie kształciła doktorantów w 4 dyscyplinach naukowych:

 • zootechnika i rybactwo
 • technologia żywności i żywienie
 • weterynaria
 • rolnictwo i ogrodnictwo

Zarządzenie Dyrektora IA PAN o utworzeniu Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych

Funkcjonowanie Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych regulowane jest przez następujące uchwały:

Uchwała Rady Naukowej IA PAN w sprawie Zasad Rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych

Uchwała Rady Naukowej IA PAN w sprawie Programu Kształcenia w Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych

Uchwała Rady Naukowej IA PAN w sprawie Regulaminu Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych

 

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

 

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że 2 lipca 2019 r. podpisana została umowa dotycząca prowadzenia Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Instytut Agrofizyki PAN podjął się tego zadania we współpracy z Instytutem Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Państwowym Instytutem Badawczym oraz Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który to będzie pełnił funkcję Lidera.

 

W spotkaniu uczestniczyli:

 • Rektor UMCS, prof. Stanisław Michałowski
 • Prorektor ds. kształcenia UMCS, dr hab. Alina Orłowska, prof. uczelni
 • Dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, prof. Wiesław Oleszek
 • Dyrektor Instytutu Agrofizyki PAN, prof. Cezary Sławiński.

   

Szkoła będzie stanowiła nową formę kształcenia doktorantów w następujących dyscyplinach naukowych:

 • matematyka,
 • nauki biologiczne,
 • nauki chemiczne,
 • nauki fizyczne,
 • nauki o Ziemi i środowisku,
 • rolnictwo i ogrodnictwo.

 

Instytut Agrofizyki PAN reprezentuje dyscyplinę rolnictwo i ogrodnictwo z dziedziny nauk rolniczych.

 

Więcej informacji o Szkole znajduje się na stronach:
IUNG, PIB,
UMCS.

X