Szkoły Doktorskie

Szkoły Doktorskie

Print Friendly, PDF & Email

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN oferuje kształcenie i uzyskanie stopnia doktora w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo w ramach dwóch szkół doktorskich:

 

SZKOŁA DOKTORSKA NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Partnerzy:

  • Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  • Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (LIDER)
  • Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Państwowy Instytut Badawczy
  • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie

oraz

 

INTERDYSCYPLINARNA SZKOŁA DOKTORSKA NAUK ROLNICZYCH

Partnerzy:

  • Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  • Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie (LIDER)
  • Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
X