Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów

Aparatura

Maszyna wytrzymałościowa Lloyd LRX

 • Badania właściwości mechanicznych, w tym wytrzymałości dowolnych materiałów.
 • Jednoosiowe rozciąganie i ściskanie dowolnych próbek.
 • Pomiar sił ściskających i rozciągających w dowolnych testach mechanicznych z dokładnością 0,01% z prędkością 0.1-1000 mm/min, w zakresie sił do 2.5 kN i odkształceniu do 750mm.

Przykłady zastosowań:

 • Analiza modułu sprężystości tkanek roślinnych i zwierzęcych. Analiza zmęczeniowa kości. Analiza płynięcia i pełzania materiałów stałych.
 • Pomiary tekstury produktów żywnościowych. Pomiar adhezyjności. Pomiar wytrzymałości materiałów tekstylnych.

Contact Acoustic Emission Detector CAED

 • Instrumentalny pomiar tekstury jabłek, w tym kruchości.
 • Pomiar liczby zliczeń emisji akustycznej i jędrności jabłek podczas testu przebicia
 • Kontrola jakości owoców pod kątem przydatności konsumpcyjnej i technologicznej.

Przykłady zastosowań:

 • Analiza wpływu dodatków do żywności na teksturę jabłek. Analiza procesów pękania tkanek roślinnych.
 • Kontrola jakości konsumpcyjnej na poszczególnych etapach produkcji i obrotu jabłkami. Analiz zmian tekstury podczas przechowywania. Optymalizacja terminu zbioru oraz sposobu przechowywania jabłek

Reometr R/S Plus

 • Pomiary lepkości i wyznaczenie charakterystyki płynięcia płynów i miękkich ciał stałych w zakresie lepkości 0,0015 do 124 000 Pa·s w temperaturach od -20 do +200°C.
 • Możliwość zastosowania do badań produktów owocowo-warzywnych: dżemów, przecierów, olejów, sosów, materiałów niespożywczych, np. smarów, olejów.

Przykłady zastosowań:

 • Wyznaczenie zależności prędkości ścinania od lepkości roztworów biopolimerów, badanie właściwości reologicznych skrobi.
 • Oznaczenie lepkości soków owocowych po dodaniu różnych preparatów teksturotwórczych, obserwacja zmian lepkości smarów technicznych w różnych temperaturach.

Stanowisko laboratoryjne do rejestracji emisji akustycznej (AE)

Badania procesów pękania, analizy wytrzymałościowe.

 • Pomiary sygnału akustycznego podczas mechanicznej deformacji materiału.
 • Pomiar liczby zdarzeń, energii i średniej amplitudy wraz z charakterystykami widmowymi w zakresie słyszalnym i ultradźwiękowym materiałów podczas ich mechanicznego niszczenia.

Przykłady zastosowań:

 • Analiza procesów pękania różnych materiałów, w tym biologicznych.
 • Kontrola jakości konsumpcyjnej na poszczególnych etapach produkcji i obrotu płodów rolnych. Analiz zmian tekstury owoców i warzyw podczas przechowywania. Optymalizacja terminu zbioru oraz sposobu przechowywania

Akustyczny tester jędrności owoców i warzyw, AFS

 • Niedestrukcyjna ocena jakości owoców i warzyw, takich jak jabłka, pomidory, gruszki, itp.
 • Indeks jędrności.
 • Kontrola jakości owoców i warzyw.

Przykłady zastosowań:

 • Monitoring zmian właściwości materiału biologicznego podczas dojrzewania.
 • Analiza niedestrukcyjna zmian jakości owoców i warzyw podczas przechowywania.  Monitoring rozwoju chorób i uszkodzeń. Optymalizacja terminu zbioru.

Stanowisko do przestrzenno-czasowej korelacji plamkowej– BIOSPECKLE, Producent: IAPAN (2007)

Kontrola jakości owoców i warzyw oraz innych materiałów biologicznych.

 • Pomiary dynamiki obrazu plamkowego dowolnych materiałów.
 • Rejestracja zdjęć obrazu plamkowego (maksymalnie 640 x 480 pikseli) z użyciem lasera He-Ne i kamery CCD z prędkością do 60klatek/s.

Przykłady zastosowań:

 • Monitoring zmian właściwości materiału biologicznego podczas dojrzewania.
 • Analiza niedestrukcyjna zmian jakości owoców i warzyw podczas przechowywania. Monitoring rozwoju chorób i uszkodzeń. Optymalizacja terminu zbioru.

Stanowiska analizy sensorycznej (4szt.)

 • Kontrola jakości produktów spożywczych
 • Analiza sensoryczna produktów spożywczych (QDA) w kontrolowanych warunkach przez wyszkolonych asesorów.

Przykłady zastosowań:

 • Badania wpływu przechowywania na cechy sensoryczne owoców i warzyw. Badanie wpływu dodatków na jakość sensoryczną produktów spożywczych.
 • Kontrola jakości produktów spożywczych. Klasyfikacja produktów spożywczych.

Program do modelowania metodą elementów skończonych ANSYS v11

 • Badania modelowe
 • Program do obliczeń i symulacji procesów mechanicznych metodą elementów skończonych
 • Obliczenia wytrzymałościowe, zagadnienia liniowe i nieliniowe, przepływy.

Przykłady zastosowań:

 • Modelowanie właściwości mechanicznych materiałów. Modelowanie procesów przepływu i transportu w materiałach.
 • Przewidywanie wytrzymałości elementów konstrukcyjnych.

Mikrotester mechaniczny do miękkich tkanek roślinnych, MICROTEST 200N Tensile stage

 • Pomiar siły w zakresie do 200N i odkształcenia w zakresie do 20mm w teście ściskania i rozciągania cienkich skrawków próbek wraz z jednoczesną rejestracją video mikroskopowego obrazu odkształcanej próbki.

Przykłady zastosowań:

 • Mikroskopowa analiza procesu deformacji miękkich tkanek roślinnych. Wizualizacja procesów odkształcania próbek. Modelowanie procesów deformacji.
 • Wyznaczanie wytrzymałości materiałów. Wyznaczanie stałych materiałowych.
X