Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów

Oferta usług

Laboratorium Analizy Sensorycznej i Właściwości Mechanicznych oferuje możliwość współpracy naukowej i szeroki zakres usług w zakresie analizy tekstury owoców i warzyw oraz produktów spożywczych, i analizy właściwości mechanicznych innych materiałów.

  • Analiza sensoryczna produktów spożywczych
  • Analiza właściwości mechanicznych metodami statycznego i cyklicznego ściskania, uginania i rozciągania
  • Analiza sygnału emisji akustycznej podczas niszczenia materiału
  • Analiza właściwości reologicznych płynów
  • Przechowywanie owoców w warunkach kontrolowanej temperatury i wilgotności

kontakt: Artur Zdunek

X