Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów

Badania

W ocenie jakości biomateriałów takich jak owoce i warzywa kluczową role odgrywają właściwości mechaniczne. Wwyznacza się je zwykle w testach ściskania, rozciągania lub zginania. Wiele właściwości mechanicznych biomateriałów jest związanych z podatnością na niszczenie i propagacja pęknięć wewnątrz materiału. Dlatego połączenie testów mechanicznych z analizą sygnału emisji akustycznej umożliwia instrumentalną ocenę tekstury sensorycznej owoców i warzyw.

W laboratorium opracowywane są nowe instrumentalne metody do oceny jakości owoców i warzyw. Opracowano dwa innowacyjne urządzenia: 1) kontaktowy detektor emisji akustycznej (CAED) do oceny tekstury jabłek oraz 2) urządzenie do pomiary aktywności biospeckli. W skład laboratorium wchodzi również profesjonalny panel sensoryczny, który służy miedzy innymi do wykonywania analiz odniesienia dla nowo opracowywanych metod.

 

kontakt: Artur Zdunek

X