II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Metagenomy różnych środowisk” 29-30.06.2017

II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Metagenomy różnych środowisk” 29-30.06.2017

Print Friendly, PDF & Email

II OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM MIKROBIOLOGICZNE

 „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK”

Lublin, 29 – 30 czerwca 2017 roku

 

Instytut Agrofizyki PAN jako główny organizator serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym – „Metagenomy różnych środowisk”. Do udziału w Sympozjum zachęcamy pracowników naukowych, doktorantów oraz specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny i specjalności wiążące się z problematyką obrad. Miejscem sympozjum będzie Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin).

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY, a liczba uczestników jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń zgodnych z tematyką konferencji. Pierwszeństwo mają osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w konferencji (referat, poster). O zakwalifikowaniu do udziału w konferencji uczestnicy zostaną poinformowani do dnia 30.05.2017 roku. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty podróży, diet i noclegów.

 

CEL I ZAKRES KONFERENCJI

 

Celem Sympozjum jest podsumowanie dotychczasowej wiedzy i przedstawienie najnowszych osiągnięć w badaniach z zakresu metagenomiki, mikrobiologii, oddziaływań pomiędzy mikro- i makroorganizmami różnych środowisk oraz ich znaczenia dla rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane oraz przedyskutowane wyniki badań prowadzonych w ośrodkach naukowych, w tym także postęp w wykorzystaniu nowoczesnych metod badawczych w obszarze mikrobiologii środowiskowej. Przedstawione zostaną również dotychczasowe osiągnięcia na temat zastosowania narzędzi metagenomiki najnowszej generacji w badaniach środowiskowych.

Sympozjum będzie miejscem wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów do realizacji wspólnych projektów badawczych oraz wydarzeniem naukowym na temat kompleksowego rozpoznania bioróżnorodności mikroorganizmów w różnych środowiskach oraz najnowocześniejszych metod badawczych stosowanych w mikrobiologii, biologii molekularnej i biotechnologii.

Przewidujemy organizację następujących sesji naukowych:

Sesja I – Narzędzia metagenomiczne – nowoczesne metody badań i identyfikacji mikroorganizmów i ich zbiorowisk

Sesja II – Metagenomika środowiskowametagenomy różnych środowisk

Sesja III – Metagenomika aplikacyjna – wykorzystanie i znaczenie metagenomiki w biotechnologii, biologicznej ochronie roślin oraz monitoringu jakości środowiska

Sesja IV –  Czynniki wpływające na jakość środowiska – badania i aspekty praktyczne

 

Referaty plenarne wygłoszą:

 • dr hab. inż. Sławomir Ciesielski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. Adam Jaworski (Uniwersytet Łódzki)
 • dr Grzegorz Koczyk (Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk)
 • dr Julia Pawłowska (Uniwersytet Warszawski)
 • dr Marcin Pierechod (Tromso University)
 • dr Katarzyna Zaremba-Niedzwiedzka (Uppsala University)
 • dr hab. Urszula Zielenkiewicz (Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk)
 • dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska (Politechnika Śląska)

 

DO POBRANIA:

SPRAWOZDANIE

KSIĄŻKA ABSTRAKTÓW

PROGRAM KONFERENCJI

KARTA INFORMACYJNA

KOMUNIKAT III

KOMUNIKAT II

KOMUNIKAT I

FORMULARZ REJESTRACJI – Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać na adres: metagenomy@ipan.lublin.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12.05.2017 roku
Termin nadsyłania streszczeń upływa 15.05.2017 roku

 
STRESZCZENIE – Wymagania redakcyjne

 1. Format A4
 2. Marginesy: górny 2,5 cm,  dolny 2,5 cm, lewy 2,5 i prawy 2,5 cm
 3. Czcionka Times New Roman. Odstęp między wierszami pojedynczy
 4. Tytuł pracy w j. polskim – wielkość czcionki 12 pkt., wytłuszczony
 5. Tytuł pracy w j. angielskim – wielkość czcionki 12 pkt.
 6. Pełne imię(imiona) i nazwisko(a) autora(ów) – czcionka 12 pkt.
 7. Nazwę(y) instytucji, w której autor(zy) jest(są) zatrudniony(nieni) – czcionka 10 pkt.
 8. Tekst streszczenia  w j. polskim – czcionka 12 pkt.
 9. Tekst streszczenia  w j. angielskim – czcionka 12 pkt.
 10. Objętość nie powinna przekraczać 1 strony
 11. Streszczenie nie może zawierać rysunków i tabel

 

POSTERY – Preferowany format to A1


Komitet Organizacyjny:
Przewodnicząca:
dr hab. Magdalena Frąc (IA PAN, Lublin)
Członkowie:
dr Anna Gałązka (IUNG-PIB, Puławy)
dr Agnieszka Wolińska (KUL, Lublin)
dr hab. Tomasz Stępkowski (SGGW, Warszawa)
dr Karolina Oszust (IA PAN, Lublin)

Komitet Naukowy:
prof. dr hab. Wiesław Barabasz
dr hab. inż. Sławomir Ciesielski
dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł
prof. dr hab. Adam Jaworski
dr Grzegorz Koczyk
prof. dr hab. Jan Kucharski
prof. dr hab. Wanda Małek
prof. dr hab. Stefan Martyniuk
dr Julia Pawłowska
dr Marcin Pierechod
prof. dr hab. Stanisław Pietr
prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget
prof. dr hab. Maria Rudawska
prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska
dr Katarzyna Zaremba-Niedzwiedzka
dr hab. Urszula Zielenkiewicz
dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska

Patronat honorowy:
prof. dr hab. Cezary Sławiński (IA PAN, Lublin)
prof. dr hab. Artur Zdunek (IA PAN, Lublin)
prof. dr hab. Wiesław Oleszek (IUNG-PIB, Puławy)
Ireneusz Samodulski (Fundacja PAN Oddział w Lublinie)
prof. dr hab. Zofia Stępniewska (KUL, Lublin)
dr hab. Mieczysław Błaszczyk (SGGW, Warszawa)

Patronat naukowy:
Polskie Towarzystwo Mykologiczne
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów

Patronat Medialny:
Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
Portal e-biotechnologia
Polskie Radio Lublin
Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski
Forum Akademickie

Sekretariat konferencji:
mgr Agata Gryta
mgr inż. Jacek Panek
Laboratorium Mikrobiologii Molekularnej i Środowiskowej
Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
tel. 81 744 50 61 w. 177
e-mail: metagenomy@ipan.lublin.pl

 

Konferencja dofinansowana w ramach zadania:  Organizacja II Ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego „Metagenomy Różnych Środowisk” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 878/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

GALERIA ZDJĘĆ

X