Indykiewicz Piotr

Indykiewicz Piotr

Print Friendly
Nr pokoju:
E-mail:
Nr telefonu:

Publikacje pracownika

  1. Factors Affecting Element Concentrations in Eggshells of Three Sympatrically Nesting Waterbirds in Northern Poland , Archives of Environmental Contamination and Toxicology 2017 DOI: 10.1007/s00244-017-0481-y
  2. Perspektywy wykorzystania materiału biologicznego pochodzącego od ptaków wodnych w indykacji środowiska – wykorzystanie sieci kognitywnych , XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne (2017-07-03 : 2017-07-04) 2017 str. 23
  3. Intra-clutch and inter-colony variability in element concentrations in eggshells of the black-headed gull, Chroicocephalus ridibundus, in northern Poland , Environmental Science and Pollution Research 2017 24(11):10341-10353; DOI: 10.1007/s11356-017-8635-z
Top
X