Promocja i popularyzacja nauki przez Instytut Agrofizyki PAN w 2024 r.

Promocja i popularyzacja nauki przez Instytut Agrofizyki PAN w 2024 r.

Print Friendly, PDF & Email

Dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach dwóch programów: „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” oraz „Doskonała Nauka” nasz Instytut w 2024 r. realizował będzie 6 projektów promocyjnych (z czego 1 we współpracy z Fundacją Polskiej Akademii Nauk) – wszystkie, które zostały złożone!!!:

Program: Społeczna Odpowiedzialność Nauki:

  • Instytut Agrofizyki PAN w 20. Lubelskim Festiwalu Nauki
  • Instytut Agrofizyki PAN w 27. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik
  • Instytut Agrofizyki PAN w 22. Festiwalu Nauki w Jabłonnie „NAUKA Z PAŁACEM W TLE

Program: Doskonała Nauka:

  • Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Mykologicznego
  • 4th Warsztaty dla Młodych Badaczy 2024
  • 23rd International Workshop For Young Scientists BIOPHYS SPRING 2024 (przez Fundację PAN)

Cieszymy, się ze możemy kontynuować naszą działalność rozpowszechniania nauki zwłaszcza przez młodych naukowców oraz popularyzować ją wśród dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, że dzięki tym działaniom będziemy widoczni w środowisku. Nasze pokazy cieszą się niezmiennym zainteresowaniem, a nasze konferencje dla młodych naukowców są coraz bardziej zauważalne.

Łączny budżet w/w działań popularyzatorskich wyniesie w 2024 r. 377 337,82 zł w tym dotacja MEiN 336 895,82 zł.

X