Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Aparatura

Biofermentory typu B-Plus

 • Pojemność 2, 5 i 10l
 • Cyfrowy system kontroli
 • Kontrola temperatury, pH, O2, czujniki poziomu piany
 • System dozowania mediów i pracy w układzie ciągłym
 • Mieszanie

Przenośny analizator gazu

Czterowiązkowy detektor podczerwieni – do oznaczania stężenia CH4, CO2 i O2 (zakres 0-100% dokładność min. 3%).

 

 

 

Zestaw do oznaczeń BZT5

Miernik do pomiaru:

  • BZT
  • Biologicznego rozkładu
  • Zużycia tlenu
  • Oddychania gleby
  • Biogazu

Multimetr

Miernik wieloparametrowy do pomiaru pH, ISE, mV, stężenia tlenu mg/l, % nasycenia tlenem, przewodnictwa, zasolenia, TDS, temperatury.

 

 

 

Termoblok z dwoma niezależnie regulowanymi blokami

Inkubacja materiału biologicznego, biochemicznego i chemicznego.

 

 

 

 

Piec muflowy

 • Oznaczanie zawartości suchej masy organicznej
 • Zakres regulacji temperatury: 50-1100 °C
 • Maksymalna temperatura komory roboczej: 1100 °C
 • Stabilność temperatury: +/-20 °C
 • Jednorodność temperatury: +/-100 °C
 • Pojemność komory: 8,2 dm3

Laboratoryjny system oczyszczania wody

 • Stała jakość produkowanej wody (oporność rzędu 18,2 MΩ/cm), oczyszczanie wody z szybkością przepływu do 2 l/min
 • Przewodność uzyskanej wody 0,055 µS/cm
 • Poziom TOC w uzyskanej wodzie 5ppb

 

 

 

 

 

X