Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Fermentacja metanowa

Proces fermentacji metanowej prowadzony jest w specjalnie do tego zakupionych biofermentatorach (Biostat B – Plus), posiadających własny system kontroli zadanych parametrów, tj.:

  • temperatura
  • pH
  • zawartość tlenu

Wszystkich biofermentorów jest jedenaście i posiadają one różne pojemności co umożliwia prowadzenie kilku fermentacji jednocześnie.

• 4 fermentory o pojemności 2 dm3
• 5 fermentorów o pojemności 5 dm3
• 2 fermentory o pojemności 10 dm3

Podczas każdego procesu fermentacji kontolowane są tez takie parametry jak:

  • monitoring produkcji biogazu
  • zawartość lotnych kwasów tłuszczowych
  • stosunek węgla do azotu
  • zawartość azotu amonowego
  • oznaczenie CHZT
  • oznaczenie BZT5
X