Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Badania podstawowe

WSTĘPNE BADANIA SUBSTRATÓW

Każda fermentacja metanowa poprzedzona jest wstępnymi badaniami materiałów wsadowych, które pozwalają określają jakość i przydatność danego materiału pod kątem uzysku biogazu. Na podstawie otrzymanych wyników można komponować mieszanki surowców i określić obciążenie komory fermentacyjnej.

Badania takie obejmują:

  • Określenie pH
  • Zawartość suchej masy i suchej masy organicznej
  • Określenie stosunku węgla i azotu (C:N)
  • Zawartość lotnych kwasów tłuszczowych (LKT)
  •  pH
  • Oznaczanie fosforanów
X