Biogaz i osad pofermentacyjny

Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Biogaz i osad pofermentacyjny

Określenie ilości wyprodukowanego biogazu oraz badania osadu pofermentacyjnego

Końcowym etapem cyklu badań jest określenie całościowego uzysku biogazu co obejmuje:

  • określenie dobowej produkcji biogazu
  • wyznaczenie procentowej zawartości metanu, dwutlenku węgla i siarkowodoru

Uzyskany osad pofermentacyjny jest poddawany dalszym analizom w celu określenia:

  • stopnia przefermentaowania masy organicznej
  • kaloryczności
  • zawartości azotu ogólnego oraz amonowego
  • zawartości pierwiastków: P, K, Ca
  • Metali ciężkich
X