Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Badania

Laboratoriuw m Fermentacji Metanowej zostało zlokalizowane w budynku, który został przystosowany specjalnie do prowadzenia tego typu badań. Składa się z dwóch pomieszczeń głównych oraz trzech pomocniczych. Laboratoria posiadają zainstalowany system wyciągów niwelujących uciążliwe zapachy powstające podczas procesu fermentacji. Dodatkowo pomieszczeniach zainstalowano digestoria z wymogami bezpieczeństwa klasy EX p.poż. (przeciwpożarowe), każde wyposażone w kanał wentylacyjny oraz czujniki gazowe.

 

Profil badań:
– Prowadzenie procesu fermentacji na wybranych odpadach rolniczych
– Opracowywanie najlepszych kombinacji substratowych w celu maksymalnego uzysku biogazu

Analizy:
– Badanie jakości i możliwości wykorzystania biogazowego materiałów wsadowych
– Badanie jakości biogazu i  wydajności procesu
– Fermentacja metanowa

X