Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Oferta usług

Biogazownie rolnicze – najlepsze wykorzystanie biomasy odpadowej.

 

Produkcja biogazu z biomasy odpadowej w Polsce nabiera coraz większego znaczenia. Powstające biogazownie rolnicze w swojej technologii wykorzystują bardzo szeroki wachlarz substratów. Wciąż podstawowym surowcem jest kiszonka z kukurydzy oraz odpady z rolnictwa (gnojowica, gnojówka, obornik). W dalszej kolejności są to odpady pogorzelniane, odpady z przemysłu owocowo-warzywnego, odpady poubojowe (tu wymagana jest higienizacja) oraz produkty uboczne przemysłu mleczarskiego. Rodzaj wykorzystywanych substratów przez biogazownię uzależniony  jest przede wszystkim ich dostęności oraz możliwości maksymalnego uzysku biogazu

 

Bez względu na charakter biogazowni Laboratorium Fermentacji Metanowej oferuje usługi, które swoim zakresem obejmują:

  1. Badania podstawowe substratów
  2. Doradztwo w zakresie doboru substratów
  3. Współpraca w zakresie zagospodarowania osadów pofermentacyjnych

 

WSPÓŁPRACA

Laboratorium Fermentacji Metanowej nawiązało współpracę z kilkoma jednostkami badawczymi, przedsiębiorcami oraz z samorządem terytorialnym. Współpraca polega na wspólnym prowadzeniu badań, wymianie posiadanej wiedzy jak również wzajemna pomoc przy rozwiązywaniu zagadnień dotyczących wytwarzania energii odnawialnej na drodze fermentacji metanowej.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do kontaktu z nami i wspólnego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w zakresie wytwarzania biogazu.

X