Walkiewicz Anna

Walkiewicz Anna

Print Friendly, PDF & Email
dr inż. Walkiewicz Anna
Room: 220
E-mail: a.walkiewicz@ipan.lublin.pl
Phone: (81) 744 50 61 w. 205

Department and laboratory

Department: Department of Natural Environment Biogeochemistry

Research interests:

 • gas exchange in soil, mostly focused on emission and absorption of greenhouse gases (CO2, CH4, N2O)
 • biological activity of soil

Education:

 • 2000 – Master of science engineer (MSc Eng.), Environmental Protection
  Technical University in Lublin, Poland
  Title: Activity of soil urease on soil irrigated by sewage and in model experiment – comparative study.
 • 2002 – Master of science engineer (MSc Eng.), Management and Marketing
 • Technical University in Lublin, Poland
 • 2016 – PhD in Agricultural Sciences (Agronomy-Agrophysics) Institute of Agrophysics PAS, Lublin, Poland
  Title:  Effect of ammonium and nitrate ions on soil methanotrophic activity under different oxygenation levels.

Selected research projects:

 • 2012-2015, National Centre for Research and Development, FACCE Knowledge Hub Modelling European Agriculture with Climate Change for Food Security (P162) – Contractor
 • 2014-2016, National Science Center, Preludium 6, Effect of addition of nitrate ions on the ability of mineral soil to oxidize methane in different oxygenation status – Project Manager
 •  2015-2017, Cooperation between Polish and Chinese Academy of Sciences – Center for Agricultural Resources Research, Institute of Genetics and Developmental Biology;  The effect of soil porosity on gas emission from soil measured using intact soil taken from cultivated and no-tilled fields Contractor
 • 2017-2019, National Centre for Research and Development, Biostrateg II: Elaboration of an innovative method for monitoring the state of agrocenosis with the use of a remote-sensing gyro system in terms of precision farming Contractor
 • 01.01.2018 – 31.12.2020; Managing and Reporting of Greenhouse Gas Emissions and Carbon Sequestration in Different Landscape Mosaics.  www.ucd.ie/ghg-manage/ (Project partner) – Manager
  Project financed by Polish National Centre for Research and Development – ERA-NET CO-FUND ERA-GAS programme.

Publications

 1. 2019, Biocatalytic conversion of methane – selected aspects, Current Opinion in Chemical Engineering, 26, str. 28-32; DOI: 10.1016/j.coche.2019.07.006
 2. 2019, Badania emisji/pochłaniania gazów cieplarnianych przez gleby leśne z wykorzystaniem chromatografii gazowej, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Metody chromatograficzne w nauce, przemysle i medycynie" Lublin, 7 czerwca 2019 r., str. 21
 3. 2019, Factors regulating methane cycle in agricultural soil, 18th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2019, May 22-24.05.2019 Gödöllő, Hungary, str. 43
 4. 2019, The effect of biochar addition to the soil (Haplic Luvisol) on Water Holding Capacity, 4 Th International Symposium of Soil Physics, BOOK OF ABSTRACTS, Lublin 13-14.02.2019, str. 40
 5. 2019, Assessing methane consumption in forest soils for greenhouse gasmitigation and offsetting, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-18506
 6. 2019, Interactive effects of nitrate and oxygen on methane oxidation in three different soils, Soil Biology & Biochemistry, 133, str. 116-118, DOI: 10.1016/j.soilbio.2019.03.001
 7. 2019, Effect of encapsulated and free-living cells of Chlorella vulgaris L. on nitrogen retention in soils, International Agrophysics, 33(1), str. 127-136, DOI: 10.31545/intagr/104415
 8. 2018, Problemy techniczne związane z montażem oprzyrządowania pomiarowego na wiatrakowcu., Low Altitude Remote Sensing Seminar (LARSS), Lublin, 10-11.05.2018,
 9. 2018, Emituje czy pochłania?- zarządzanie metanem przez gleby uprawne, Konferencja Doktorantów pt. „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”, Warszawa 25.10.2018 r., str. 13
 10. 2018, Biowęgiel jako dodatek poprawiający właściwości gleb uprawnych, Konferencja Doktorantów pt. „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”, Warszawa 25.10.2018 r., str. 12
 11. 2018, GHG-MANAGE: Managing and Reporting of Greenhouse gas emissions and Carbon Sequestration in Various Landscape Mosaics, International Conference on Agricultural GHG Emissions and Food Security - Connecting Research to Policy and Practice, Germany, Berlin, 10-13.09.2018 r., str. 129
 12. 2018, Methane oxidation and production in cadmium contaminated soils, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 132
 13. 2018, Changes of soil respiration in natural ecosystems after biochar application, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 100
 14. 2018, Methanotrophs are favored under hypoxia in ammonium-fertilized soils, Biology and Fertility of Soils, 54(7): 861–870
 15. 2018, Combined Effect of Lead and Varied Moisture On Methane Oxidation In Soil, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 67
 16. 2018, Gases Exchange (CO2, O2, CH4) in Cultivated Soil with Biochar, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 39-40
 17. 2018, Gases Exchange (CO2, O2, CH4) in Cultivated Soil with Biochar, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 39-40
 18. 2018, GHG-MANAGE: Managing and Reporting of Greenhouse Gas Emissions and Carbon Sequestration in Different Landscape Mosaics, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2018 r., Vol. 20, EGU2018-8125
 19. 2018, Chromatografia gazowa w badaniach wymiany gazów między glebą a atmosferą w aspekcie globalnego ocieplenia, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie", Lublin, 8.06.2018 r., str. 11
 20. 2017, GHG mapping over cultivated fields in ground and aerial measurements – project assumption, Conference "Degradation and Revitalization of Soil and Landscape" (Soil Science Days 2017), Olomouc, Czech Republic 10-13.09.2017, str. 82
 21. 2017, Bakterie metanotroficzne – wybrane korzyści w biotechnologii środowiskowej, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia - Energia Jutra”, Lublin 19-20.10.2017, str. 57
 22. 2017, Utlenianie oraz produkcja metanu przez gleby zanieczyszczone metalami ciężkimi w warunkach różnej wilgotności, III Kuźnia Młodych Talentów, Jabłonna 27-30.09.2017, str. 49
 23. 2017, Metanotrofia w glebach zanieczyszczonych ołowiem, X Sympozjum Doktorantów "Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin, 26.10.2017, str. 29
 24. 2018, Electromagnetic field pretreatment of Sinapis alba seeds improved cadmium phytoextraction, International Journal of Phytoremediation, 20(4): 361-365
 25. 2017, Methane oxidation in lead-contaminated mineral soils under different moisture levels, Environmental Science and Pollution Research, 24(32): 25346–25354
 26. 2017, Bioróżnorodność Procaryota w glebie pod uprawą roślin w monokulturze i przy różnym zmianowaniu, II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29-30.06.2017, str. 82
 27. 2016, Methane oxidation in heavy metal contaminated Mollic Gleysol under oxic and hypoxic conditions, Environmental Pollution, 213: 403-411
 28. 2016, Polisacharydy i glukany pochodzenia naturalnego jako sorbent metali ciężkich, III Forum Młodych Przyrodników "Rolnictwo – Żywność – Zdrowie", Lublin, 21.05.2016r., 141-141
 29. 2016, Gleby leśne jako wielki pochłaniacz metanu, VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", Lublin, 12-13.03.2016 r. , str. 255
 30. 2016, Methanotrophic bacteria as element of soil biodiversity – study on arable soil, International Conference on Farmlands at Crossroads, Puławy 27-28.09.2016 r., 2016, P45, 85-85
 31. 2016, Modification of the chromatographic method to measure soil catalase activity, BOTHALIA, 46(2)
 32. 2015, What is a stronger determinant of soil respiration: soil temperature or moisture?, 2015, 19-19
 33. 2015, Pochłanianie metanu przez gleby – wpływ sposobu użytkowania terenu / Consumption of methane by soils: effect of land use., 2015, j.pol. 213-213-j.ang. 419-419
 34. 2015, Reakcja bakterii metanotroficznych na warunki tlenowe – wiedza nie wyjaśniona / Response of methane oxidizing bacteria to oxygen status – unexplained knowledge., 2015, j.pol. 214-214-j.ang. 420-420
 35. 2015, Przemiany jonów amonowych i azotanowych w glebie przy pełnym i ograniczonym natlenieniu., 2015, 33-33
 36. 2015, Effect of post-fermentation sludge on carbon sequestration in soil., 2015, 48-48
 37. 2015, Wpływ wyjściowego stężenia tlenu na aktywność metanotroficzną wybranych gleb mineralnych., 2015, 299-300
 38. 2014, Aktywność metanotroficzna zerodowanej gleby leśnej., 2014, 47-47
 39. 2014, Inhibicja aktywności metanotroficznej gleby sadowniczej przez nawozy azotowe, 2014, 58-59
 40. 2014, Udział oksydazy NADPH w reakcji grochu zwyczajnego na stres ołowiowy., 2014, 84-85
 41. 2014, Wykorzystanie roślin trawiastych jako substratu do produkcji biogazu., 2014, 90-91
 42. 2014, Effect of heavy metals on soil methanotrophic activity., 2014, 123-125
 43. 2014, Effect of nitrogen fertilizers on methane oxidation in arable soils., 2014, S4P32,-121
 44. 2014, Metan w przyrodzie – odkryta karta Czy gaz-zagadka?, 2014, 41-41
 45. 2014, Plant growth regulators-assisted phytoextraction., Biologia Plantarum, 2014, 58(1): 1-8
 46. 2014, Methanogenic potential of archived soils, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2014, 9(2): 79-90
 47. 2013, Physiological properties and application of sodium alginate microcapsules, 2013
 48. 2013, Methane oxidation in forest and fertilized soils, 2013, 58-59
 49. 2013, Methane oxidation in mineral soils – kinetic parameters, 2013, 122-122
 50. 2013, OZNACZANIE MINERALNYCH FORM AZOTU W GLEBIE, 2013, 38-38
 51. 2013, The role of beneficial elements in plants, 2013, 110-111
 52. 2013, A comparison of two strategies of heavy metals contaminated soil treatmnt: chelate- and plant growth regulators- assisted phytoextraction, 2013, 112-113
 53. 2013, Effect of green microalgae Chlorella vulgaris on fertilized soil respiration, 2013, 309-310
 54. 2013, How exogenous plant growth regulators can improve the process of phytoextraction, 2013
 55. 2013, Influence of various foliar fertilization on growth and development of bears garlic Allium ursinum L., 2013
 56. 2013, Chemiczny świat – pełen dźwięków, światła i barw, 2013
 57. 2012, Analiza mieszanin gazowych związków chemicznych za pomocą chromatografii gazowej, 2012, 37-37
 58. 2012, Metoda określania liczebności cząstek z wykorzystaniem wzorca wewnętrznego przy zastosowaniu dyfrakcji laserowej., 2012, 77-77
 59. 2012, Kinetics of methane oxidation in selected mineral soils, International Agrophysics, 2012, 26(4): 401-406
 60. 2012, Bliskie spotkania z chromatografią – wyczaruj swoją tęczę, 2012
X