Fijałkowska Gracja

Fijałkowska Gracja

Print Friendly

Publikacje pracownika

  1. 2018, The mechanism of anionic polyacrylamide adsorption on the montmorillonite surface in the presence of Cr(VI) ions, Chemosphere, 211: 524-534
  2. 2018, Minerały ilaste – struktura, trwałość ich suspensji oraz możliwości praktycznych zastosowań w różnych gałęziach przemysłu, W: "Nowe trendy w fizykochemicznych badaniach granic faz" (Red. Mateusz Drach); ISBN" 978-83-60988-25-1, str. 125-228
  3. 2018, Wpływ kationowego flokulanta glebowego na adsorpcję jonów metali ciężkich na powierzchni montmorylonitu, VI Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i przemysł - lubelskie spotkania studenckie", Lublin 26-28.06.2018 r., str. 615-618
  4. 2018, Właściwości adsorpcyjne montmorylonitu w odniesieniu do poliakryloamidu, VI Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i przemysł - lubelskie spotkania studenckie", Lublin 26-28.06.2018 r., str. 73-76
  5. 2018, Mechanizm adsorpcji poliakryloamidu anionowego na powierzchni montmorylonitu w obecności jonów metali ciężkich, "Innowacje w praktyce" konferencja-warsztaty-wystawa-spotkania panelowe, Lublin 5-6.04.2018 r., str. 153-154
  6. 2018, Electrical double layer at the gibbsite/anionic polyacrylamide/supporting electrolyte interface – Adsorption, spectroscopy and electrokinetic studies, Journal of Molecular Liquids, 261: 439-445
Top
X