Smaga A.

Smaga A.

Print Friendly

Publikacje pracownika

  1. 2003, Analiza fizjologicznych oraz zmienionych chorobowo obrazów tarczy części pochwowej szyjki macicy za pomocą termografii podczerwieni., Ginekologia Polska, 2003, 74, 9, 847-854
  2. 1998, Analiza obrazów termograficznych sromu oraz szyjki macicy – doniesienie wstępne., Ginekologia Polska, 1998, 1268-1272
  3. 1997, Aspekty metodologiczne zastosowania metody termograficznej do diagnostyki zmian chorobowych sromu i szyjki macicy., Ginekologia Polska, 1997, 68, 5b, 533-538
Top
X