Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów

Biospeckle

Światło laserowe oświetlając obiekt w wyniku interferencji rozpraszanego wstecznie światła tworzy wzór plamkowy (speckle) na płaszczyźnie obserwacji (matryca kamery). Wzór plamkowy to kompozycja jasnych i ciemnych plam, który jest niezmienny w czasie dla obiektów stałych. Gdy laser oświetla próbkę biologiczną wzór plamek jest zmienny w czasie w wyniku procesów fizycznych i chemicznych występujących w próbce. Zjawisko to, nazywane dynamicznymi plamkami laserowymi, dla próbek biologicznych jest określane jako biospeckle. W celu scharakteryzowania aktywności biospeckli analizowany jest ruch plamek. Światło laserowe może wnikać do tkanki biologiczna, zwłaszcza w zakresie światła czerwonego dlatego też aktywność biospeckli niesie informacje o próbce z głębokości penetracji. W związku z tym, metoda biospeckli może być traktowana jako nieniszcząca i być użyteczna do monitorowania jakości owoców i warzyw. Biospeckle mogą być stosowane do monitorowania przechowywania owoców, przewidywania optymalnego czasu zbioru lub wczesnego wykrywania infekcji. Opracowaliśmy urządzenie dla aktywności rejestrowania i analizowania biospeckli w owocach.

X