Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów

Projekty

  1. Projekt badawczy, Sonata
    Badania nad zmianami w strukturze mikrofibryli celulozowych i ich uporządkowania w roślinnej ścianie komórkowej oraz ich wpływ na właściwości mechaniczne ścian komórkowych w czasie rozwoju, dojrzewania i przechowywania owoców.
    Numer ID: 8 Numer: 2011/01/D/NZ9/02494 Okres realizacji: 2011 - 2014
  2. Projekt badawczy, Opus
    Badania enzymatycznej degradacji struktury polisacharydów ściany komórkowej owoców przy pomocy mikroskopu sił atomowych (AFM).
    Numer ID: 14 Numer: 2011/01/B/NZ9/00787 Okres realizacji: 2011 - 2014
X