Rada Naukowa

O Instytucie

Rada Naukowa

Print Friendly

Rada Naukowa Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN posiada od 1989 r. uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii, a od 1992 r. uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki.

 

Skład Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w kadencji 2015-2018

Przewodniczący
Prof. dr hab.Wiesław Oleszek, czł. koresp. PAN
Zastępcy
Prof. dr hab.Zofia Sokołowska
Prof. dr hab.Bohdan Dobrzański jr
Sekretarz
Dr hab.Jerzy Rejman, prof. IA PAN
Członkowie PAN
Prof. dr hab.Jan Gliński,czł. rzecz. PAN Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, Lublin
Prof. dr hab.Janusz Haman, czł. rzecz. PAN Polska Akademia Nauk, Warszawa
Prof. dr hab.Jan Kisyński, czł. korsp. PAN Politechnika Lubelska
Prof. dr hab.Rudolf Michałek, czł. rzecz. PAN Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Prof. dr hab.Stanisław Nawrocki, czł. rzecz. PAN Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, PIB
Prof. dr hab.Wiesław Oleszek, czł. korsp. PAN Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, PIB
Prof. dr hab.Erwin Wąsowicz, czł. korsp. PAN Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Członkowie Rady Naukowej zatrudnieni w Instytucie Agrofizyki PAN
Dr hab.Piotr Baranowski, prof IA PAN
Prof. dr hab.Andrzej Bieganowski
Prof. dr hab.Małgorzata Brzezińska
Prof. dr hab.Magdalena Frąc
Prof. dr hab.Józef Horabik
Prof. dr hab.Grzegorz Józefaciuk
Dr hab.Krzysztof Lamorski
Prof. dr hab.Jerzy Lipiec
Dr hab.Artur Nosalewicz, prof. IA PAN
Dr hab.Antoni Miś, prof. IA PAN
Prof. dr hab.Marek Molenda
Dr hab.Jerzy Rejman, prof. IA PAN
Dr hab.Alicja Szatanik-Kloc, prof. IA PAN
Prof. dr hab.Wojciech Skierucha
Prof. dr hab.Cezary Sławiński
Prof. dr hab.Zofia Sokołowska
Dr hab.Mateusz Stasiak
Prof. dr hab.Bogusław Usowicz
Prof. dr hab.Artur Zdunek
Członkowie Rady Naukowej spoza Instytutu Agrofizyki PAN
Prof. dr hab.Ewa Antonina Czyż Uniwersytet Rzeszowski
Prof. dr hab.Bohdan Dobrzański jr Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Prof. dr hab.Franciszek Dubert Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN, Kraków
Prof. dr hab.Tadeusz Filipek Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Prof. dr hab.Wiesław Gruszecki Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab.Ryszard Hołownicki Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
Prof. dr hab.Jan Koper Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Prof. dr hab.Małgorzata Lekka Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie
Prof. dr hab.Dariusz Matosiuk Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Prof. dr hab.Janusz Olejnik Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. dr hab.Jerzy Weber Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Prof. dr hab.Jerzy Weres Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. dr hab.Dorota Witrowa-Rajchert Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Przedstawiciele asystentów i adiunktów Instytutu Agrofizyki PAN
Dr hab.Magdalena Ryżak
Dr hab.Joanna Wiącek
Przedstawiciel Samorządu Doktorantów Instytutu Agrofizyki PAN
MgrJoanna Siecińska

 

W poprzednich kadencjach Radzie Naukowej przewodniczyli.

Top
X