Janusz Grzegorz

Janusz Grzegorz

Print Friendly

Publikacje pracownika

  1. 2017, Charakterystyka biopreparatu metaferm i ocena wpływu jego stosowania na produkcję biogazu, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia - Energia Jutra”, Lublin 19-20.10.2017, str. 73
  2. 2017, Efficient Cellulases Production by Trichoderma atroviride G79/11 in Submerged Culture Based on Soy Flour-Cellulose-Lactose, Bioresources, 12(4): 8468-8489
  3. 2017, Characterization and Influence of a Multi-enzymatic Biopreparation for Biogas Yield Enhancement, BioResources, 12(3): 6187-6206
  4. 2017, Wpływ podłoża trocinowego na profil metaboliczny Cerrena unicolor, II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29-30.06.2017, str. 122
  5. 2015, Laccase production and metabolic diversity among Flammulina velutipes strains., World Journal of Microbiology & Biotechnology, 31(1): 121-133
  6. 2015, Genetic and Metabolic Intraspecific Biodiversity of Ganoderma lucidum., BioMed Research International, 2015(Article ID 726149)
  7. 2015, The phenotypic and genomic diversity of Aspergillus strains producing glucose dehydrogenase., Acta Biochimica Polonica, 62(4): 747-755
  8. 2015, Determination of biodiversity of Coprinus comatus using genotyping and metabolic profiling tools., Acta Biochimica Polonica, 62(4): 683-689
  9. 2013, Identyfikacja molekularna bakterii wyodrębnionych z wybranych odpadów organicznych oraz ocena ich aktywności celulolitycznej., 2013, 108-108
Top
X