Krasowski Eugeniusz

Krasowski Eugeniusz

Print Friendly

Publikacje pracownika

 1. 2013, Cechy szczególne mechanizmu zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym regionu, 2013
 2. 2013, Ogólne założenia metodologii zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym., 2013
 3. 2013, Modelling and Mechanical Engineering, Motrol Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, 2013, 1-219
 4. 2013, Energy and Energy Efficiency, Motrol Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, 2013, 1-156
 5. 2013, Podstawy ekologizacji procesu działalności życiowej współczesnego społeczeństwa, 2013
 6. 2013, Rozwój energetyki w Polsce, 2013
 7. 2012, Nowe technologie utylizacji odpadów przemysłowych. Maszyny i przeróbka surowców, Motrol Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa (Monografia), 2012, 1-376
 8. 2012, Ekologiczne problemy miejskiego transportu samochodowego, Motrol Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, 2012, 14(5): 183-188
 9. 2012, Wpływ transportu samochodowego na środowisko, 2012
 10. 2012, Utylizacja odpadów w energetyce, 2012
 11. 2011, Hydraulics. Hydrauilics Machines, Polish Academy of Sciences, Branch in Lublin, 2011, 1-350
 12. 2010, Motorization, Power Industry in Agriculture and Mechanical Engineering, 2010, 1-437
 13. 2010, Operation of farm and agri-food industry machinery, modeling and new technologies., Wydawnictwo Polish Academy of Sciences Branch in Lublin, Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University of Lugansk, Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences in Lublin, str. całości 1-638, l.ark.wyd. 45,6
 14. 2010, Hydraulika – Maszyny Hydrauliczne., Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, Monografia, 2010, (l.ark.wyd. 27,5): 1-385
Top
X