Zakład Fizykochemii Materiałów Porowatych

Projekty

 1. Projekt badawczy, SONATA 6
  Analiza mechanizmów interakcji kwasów huminowych i fulwowych z jonami cynku w szerokim zakresie pH.
  Numer ID: 207 Numer: 2013/11/D/NZ9/02545 Okres realizacji: 2014 - 2016
 2. Projekt badawczy,
  Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych
  Numer ID: 204 Okres realizacji: 2013 - 2015
 3. Projekt rozwojowy, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
  Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania odmian zbóż o zwiększonej odporności na suszę
  Numer ID: 205 Okres realizacji: 2009 - 2014
 4. Projekt badawczy,
  Wybrane właściwości gleb i ich przestrzenna zmienność w skali pola.
  Numer ID: 140 Numer: PB Nr N N310 088636 Okres realizacji: 2009 - 2010
 5. Projekt badawczy,
  Właściwości hydrofilowo-hydrofobowe wybranych gleb Polski.
  Numer ID: 139 Numer: PB Nr N N310 149335 Okres realizacji: 2008 - 2009
X