Zakład Fizykochemii Materiałów Porowatych

Projekty

 1. Projekt Granty NCN, SONATA 17
  Wpływ biowęgla wzbogaconego mikrobiologicznie na właściwości fizykochemiczne i biologiczne agregatów glebowych – badania modelowe
  Numer ID: 534740 Numer: 2021/43/D/ST10/01656 Okres realizacji: 2022 - 2025
 2. Projekt Granty NCN, OPUS 21
  Wpływ złożonej modyfikacji fizykochemicznej środowiska glebowego na mobilność metali, metaloidów i herbicydów – badania laboratoryjne
  Numer ID: 523431 Numer: 2021/41/B/NZ9/03059 Okres realizacji: 2022 - 2025
 3. Projekt Granty NCN, Miniatura-4
  Wpływ egzopolisacharydu Rhizobium leguminosarum bv Trifolii na akumulację jonów metali ciężkich i pestycydów w środowisku glebowym
  Numer ID: 489094 Numer: 2020/04/X/NZ9/00275 Okres realizacji: 2020 - 2021
 4. Projekt Granty NCN, Opus 15
  Wpływ minerałów i różnych form węgla organicznego na strukturę, porowatość oraz stabilność mechaniczną i wodną agregatów glebowych – badania modelowe
  Numer ID: 414045 Numer: 2018/29/B/ST10/01592 Okres realizacji: 2019 - 2022
 5. Projekt Granty NCN, SONATA 6
  Analiza mechanizmów interakcji kwasów huminowych i fulwowych z jonami cynku w szerokim zakresie pH.
  Numer ID: 207 Numer: 2013/11/D/NZ9/02545 Okres realizacji: 2014 - 2016
 6. Projekt Fundusze Europejskie,
  Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych
  Numer ID: 204 Okres realizacji: 2013 - 2015
 7. Projekt Fundusze Strukturalne, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
  Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania odmian zbóż o zwiększonej odporności na suszę
  Numer ID: 205 Okres realizacji: 2009 - 2014
 8. Projekt Inne,
  Wybrane właściwości gleb i ich przestrzenna zmienność w skali pola.
  Numer ID: 140 Numer: PB Nr N N310 088636 Okres realizacji: 2009 - 2010
 9. Projekt Inne,
  Właściwości hydrofilowo-hydrofobowe wybranych gleb Polski.
  Numer ID: 139 Numer: PB Nr N N310 149335 Okres realizacji: 2008 - 2009
X