Ocena jakości owoców i warzyw

Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów

Ocena jakości owoców i warzyw

Prowadzimy badania i prace rozwojowe nad metodami oceny jakości owoców i warzyw. Szczególnie koncentrujemy się na metodach instrumentalnych, zarówno destrukcyjnych jak i niedestrukcyjnych.

X