Kozak M.A.

Kozak M.A.

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2004, Liczebność bakterii i aktywność biochemiczna gleby torfowej i murszowej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E: Agricultura, 2004, LIX, 4, 2023-2032
X