Jarosz-Wilkołazka Anna

Jarosz-Wilkołazka Anna

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2019, Wpływ stresu azotowego na właściwości flokulacyjne egzopolisacharydów wyizolowanych z Eustimetos magnus, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2018 Materiały konferencyjne – jesień Część trzecia - Lublin, 23 listopada 2018 r. Lublin, str. 9
  2. 2019, The Influence of Nitrogen Stress on the Synthesis and Flocculating Activity of Exopolysaccharides from Eustigmatos Magnuus, National Scientific Conference „Science, Research and Development” – 3rd Edition, Warszawa, 26.10.2019 r., 32
  3. 2019, The influence of light intensity and nitrogen availability on the synthesis of exopolysaccharides by eustigmatos magnus, 18th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2019, May 22-24.05.2019 Gödöllő, Hungary, str. 9
  4. 2018, Charakterystyka Egzopolisacharydów Syntetyzowanych Przez Glony, XXV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą 14-15.06.2018 r., str. 9
  5. 2018, Extracellular polymeric substance of Rhodococcus opacus bacteria effects on calcium carbonate formation, Physicochemical Problems of Mineral Processing, 54(1): 142-150
X