Rafalska-Przysucha Anna

Rafalska-Przysucha Anna

Print Friendly, PDF & Email
dr Rafalska-Przysucha Anna
Nr pokoju: 211
E-mail: a.rafalska@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 127

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Publikacje pracownika

 1. 2019, Geomorfologiczne uwarunkowania procesów odwapnienia i rozwoju gleb płowych w obszarze lessowym, Współczesne kierunki badań w zakresie geografii gleb, paleopedologii i materii organicznej w środowisku", UMK Toruń, 3-4 marca 2019,
 2. 2019, Wykorzystanie analizy profili glebowych do wyznaczenia bilansu sedymentu w zlewni lessow, 30. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego GLEBA ŹRÓDŁEM ŻYCIA, 2-7.09.2019 Lublin, str. 259
 3. 2019, Zróżnicowanie zawartości przyswajalnych form P i K w obrębie pola uprawnego w systemie uproszczonej konserwacyjnej uprawy roli w obszarze lessowym, 30. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego GLEBA ŹRÓDŁEM ŻYCIA, 2-7.09.2019 Lublin, str. 261
 4. 2019, Application biochar into the soil – if it influence for environmental radioactivity?, 5th International Conference on Environmental Radioactivity (ENVIRA 2019), 8-11.09, Prague,
 5. 2019, Zastosowanie biowęgla z biomasy roślinnej i odpadów organicznych do poprawy żyzności i wilgotności gleby w Polsce, 11th Conference Wasteless Technologies and Waste Management in Industry and Agriculture , 11-14.06 Międzyzdroje, str 271-274
 6. 2019, Impact of soil incorporation of biochar on environmental radioactivity, Journal of Environmental Quality, DOI: 10.1002/jeq2.20014
 7. 2019, Spatio-Temporal Mapping of L-Band Microwave Emission on a Heterogeneous Area with ELBARA III Passive Radiometer, Sensors, 19(16), 3447, str. 1-21, DOI: 0.3390/s19163447
 8. 2018, The effect of truncation of soil profiles on yields under conservation tillage in the loess area, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 118
 9. 2017, Clay-organic complexes in a Polish loess soil, International Agrophysics, 31: 447-452
 10. 2015, Ocena wielkości erozji w zlewni dwóch połączonych zagłębień bezodpływowych na Płaskowyżu Nałęczowskim (Wyżyna Lubelska) / Assessment of soil erosion in the catchment of two combined closed depressions in the Nałęczów Plateau (Lublin Upland)., Acta Agrophysica, 22(1): 91-101
 11. 2015, Ocenia wielkości erozji i akumulacji na podstawie rekonstrukcji profili glebowych w lessowym obszarze Działów Grabowieckich (Wyż. Lubelska)., 2015
 12. 2015, Zróżnicowanie miąższości gleby płowej w zależności od pozycji orograficznej (Działy Grabowieckie, Wyżyna Lubelska)., 2015
 13. 2015, Określenie wielkości erozji gleby w zlewniach bezodpływowych w obszarze lessowym Płaskowyżu Nałęczowskiego (Wyż. Lubelska)., 2015
 14. 2015, Apparent soil electrical conductivity (ECa) within an agricultural field in loess area and its relation with solum thickness., 2015, 343-344
 15. 2015, The effect of soil profile truncation on vertical distribution of soil water content and growth and yield of maize under strip tillage with direct drilling in loess area (Lublin Upland, Poland)., 2015, 344-345
 16. 2014, The Effect of Land Use Change on Transformation of Relief and Modification of Soils in Undulating Loess Area of East Poland., The Scientific World Journal, 2014, 2014(Article ID 34804): 1-11
 17. 2014, Zróżnicowanie budowy gleb płowych wytworzonych z lessu w rolniczo użytkowanym obszarze działów grabowieckich (Wyż. Lubelska), 2014, 130-130
 18. 2014, Ocena akumulacji materiału glebowego w zlewni dwóch zagłębień bezodpływowych w terenie lessowym, 2014, 128-128
 19. 2013, Differentiation of SOC concentration in depositional soils in small loess catchment, 2013, 242-244
 20. 2013, Modification of pedon structure due to erosion and redistribution of soil properties in two catchments of the Lublin Upland, 2013, 82-83
 21. 2013, Distribution and storage of soil organic carbon in an agriculturally used small catchment of the Lublin Upland, Poland, 2013, 107-107
X