Kidaj Dominika

Kidaj Dominika

Print Friendly

Publikacje pracownika

  1. Benefits of flavonoids and straw mulch application on soil microbial activity in pea rhizosphere International Journal of Environmental Science and Technology 2017 pp. 1–10
  2. Flawonoidy oraz czynniki Nod (lipochito-oligosacharydy) modyfikują aktywność mikroorganizmów ryzosfery grochu. 2013 2013, 234-234
  3. Nod Factors (Lipo-Chitooligosaccharides) effects on symbiotic nitrogen fixation and microbial properties in pea rhizosphere 2013 2013, 111-111
  4. Pea growth and symbiotic activity response to Nod factors (lipo- chitooligosaccharides) and soil compaction Applied Soil Ecology 2013 2013, 72181-186
  5. Symbiotic Activity of Pea (Pisum sativum) after Application of Nod Factors under Field Conditions. International Journal of Molecular Sciences 2014 2014, 157344-7351
  6. The response of rhizosphere microbial properties to flavonoids and NOD factors. Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science 2015 65(2): 125-131
  7. Wpływ ściółkowania oraz molekularnych sygnałów symbiozy na wzrost grochu 2012 2012, 77-78
  8. Wpływ szczepionki bakteryjnej na aktywność mikrobiologiczną gleby Warsztaty naukowe pt. „Mikroorganizmy symbiotyczne w nauce i praktyce”, Puławy, 19.02.2016 r. 2016 138-139
Top
X