Kwietniewska Ewa

Kwietniewska Ewa

Print Friendly

Publikacje pracownika

 1. 2014, Process characteristics,inhibition factors and methane yields of anaerobic digestion process,with particular focus on microalgal biomass fermentation., Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2014, 34491-500
 2. 2014, Biomasa mikroglonów jako innowacyjny substrat do produkcji biogazu., 2014, 62-62
 3. 2014, Anaerobic digestion of microalgal biomass., 2014, 81-81
 4. 2014, Fermentacja metanowa biomasy mikroglonów., 2014, 23-23
 5. 2014, Wykorzystanie biomasy mikroglonów jako substrat w procesie fermentacji metanowej., 2014, 29-29
 6. 2014, Biomasa mikroglonów jako innowacyjny substrat do produkcji biogazu., 2014, 24-24
 7. 2014, Zmiany czasu oświetlenia w cyklu dobowym i ich wpływ na fotoautotroficzną hodowlę Parachlorella Kessleri, 2014, 76-76
 8. 2014, Mikroglony jako alternatywne źródło biomasy energetycznej., 2014
 9. 2013, Jak rozmnożyć glony?, 2013
 10. 2013, Urządzenie do hodowli mikroorganizmów fototropowych, 2013, 21-21
 11. 2013, Mikroglony jako alternatywne źródło biomasy energetycznej, 2013
 12. 2013, The effect of light intensity and nitrogen deficiency on the growth and chlorophyll fluorescence of Chlorella protothecoides, 2013, 96-96
 13. 2013, Microalgae cultivation under various concentrations of carbon dioxide and its influence on growth and biomass characteristics, 2013, 36-37
 14. 2012, Microalgae – cultivation and application of biomass as a source of energy: a reviev, Acta Agrophysica Monographiae EN, 2012, (2): 1-108
 15. 2012, Mikroglony – źródło biomasy, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2012, 229-231
 16. 2012, Systemy hodowlane wykorzystywane w produkcji biomasy mikroglonów, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2012, 224-228
 17. 2012, Selekcja gatunków mikroalg do hodowli na cele energetyczne, 2012, 72-80
 18. 2012, Selekcja mikroorganizmów do wykorzystania w procesie fermentacji metanowej, 2012, 29-29
 19. 2012, Calorific value of the biomass of selected algae species., 2012, 7-7
 20. 2011, Algi – biopaliwo trzeciej generacji, Najnowsze Osiągnięcia Z Zakresu OZE - Bariery We Wdrażaniu - Sugestie Ich Rozwiązań, 124-142
 21. 2011, Procesy biologicznej produkcji wodoru., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10271-275
 22. 2011, Charakterystyka gatunków mikroalg pod kątem możliwości wykorzystania w hodowlach na cele energetyczne., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10291-297
 23. 2011, Algae to biofuel – choosing the best species, 2011, 36-37
 24. 2011, Algae to biofuel – choosing the best species, 2011, 130-131
 25. 2010, Algi jako paliwo trzeciej generacji – uwarunkowania biologiczne, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2010, (11): 207-217
Top
X