Nowak Katarzyna

Nowak Katarzyna

Print Friendly
mgr Nowak Katarzyna
Nr pokoju: 228
E-mail: k.nowak@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 137

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Publikacje pracownika

  1. 2018, Hermetia illucens as a new and promising species for use in entomoremediation, Science of The Total Environment, 633: 912-919
  2. 2017, Grzybowe glukany jako biosorbent metali ciężkich, X Sympozjum Doktorantów "Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin, 26.10.2017, str. 19
  3. 2017, Materiały grzybowe jako sorbenty metali ciężkich, V Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i przemysł - lubelskie spotkania studenckie", Lublin 20.06.2017 r.,
  4. 2017, Synthesis of biochar from residues after biogas production with respect to cadmium and nickel removal from wastewater, Journal of Environmental Management, 201: 268–276
  5. 2017, Biosorption of heavy metals on natural polymers, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 64
  6. 2016, Methanotrophic bacteria as element of soil biodiversity – study on arable soil, International Conference on Farmlands at Crossroads, Puławy 27-28.09.2016 r., 2016, P45, 85-85
  7. 2016, Adsorpcja jonów niklu (II) na biowęglach jako jedna z metod oczyszczania wód skażonych metalami ciężkimi, VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", Lublin, 12-13.03.2016 r., 351-351
  8. 2016, Polisacharydy i glukany pochodzenia naturalnego jako sorbent metali ciężkich, III Forum Młodych Przyrodników "Rolnictwo – Żywność – Zdrowie", Lublin, 21.05.2016r., 141-141
  9. 2016, The first report of the physicochemical structure of chitin isolated from Hermetia illucens, International Journal of Biological Macromolecules, 92: 316-320
  10. 2016, Wykorzystanie odpadów z biogazowni do produkcji biowęgla i jego zastosowanie do sorpcji metali ciężkich, Konferencja Międzynarodowa "Biogospodarka w Rolnictwie" "Bioeconomy in Agriculture", Puławy, 21-22.06.2016 r., 57-57
Top
X