Wielbo Jerzy

Wielbo Jerzy

Print Friendly
Nr pokoju:
E-mail:
Nr telefonu:

Publikacje pracownika

  1. Benefits of flavonoids and straw mulch application on soil microbial activity in pea rhizosphere , International Journal of Environmental Science and Technology 2017 pp. 1–10
  2. Wpływ szczepionki bakteryjnej na aktywność mikrobiologiczną gleby , Warsztaty naukowe pt. „Mikroorganizmy symbiotyczne w nauce i praktyce”, Puławy, 19.02.2016 r. 2016 138-139
  3. The response of rhizosphere microbial properties to flavonoids and NOD factors. , Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science 2015 65(2): 125-131
  4. Symbiotic Activity of Pea (Pisum sativum) after Application of Nod Factors under Field Conditions. , International Journal of Molecular Sciences 2014 2014, 157344-7351
  5. Pea growth and symbiotic activity response to Nod factors (lipo- chitooligosaccharides) and soil compaction , Applied Soil Ecology 2013 2013, 72181-186
  6. Flawonoidy oraz czynniki Nod (lipochito-oligosacharydy) modyfikują aktywność mikroorganizmów ryzosfery grochu. , 47 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mikroorganizmy-roślina-środowisko w warunkach zmieniającego się klimatu”, 12-15.05.2013, Puławy-Lublin 2013 str. 234-234
  7. Nod Factors (Lipo-Chitooligosaccharides) effects on symbiotic nitrogen fixation and microbial properties in pea rhizosphere , 2013 2013, 111-111
  8. Wpływ ściółkowania oraz molekularnych sygnałów symbiozy na wzrost grochu , V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego pt: ”Agrofizyka dla produkcji rolniczej i przemysłu spożywczego”, 19-21.09.2012, Puławy 2012 str. 77-78
Top
X