IA PAN na Kuźni Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk

IA PAN na Kuźni Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk

Print Friendly

Akademia Młodych Uczonych PAN po raz trzeci zorganizowała Kuźnię Młodych Talentów AMU PAN (KMT AMU), która jest wyjątkową szkołą letnia skierowaną do doktorantów reprezentujących nauki techniczne, ścisłe i nauki o życiu. Tegoroczna KMT AMU odbyła się w dniach 27 września – 30 września w Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie k. Warszawy.

Kuźnia Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych to warsztaty przeznaczone dla doktorantów ze wszystkich polskich uczelni wyższych i instytutów naukowych. Po raz kolejny uczestniczyło w nich 30 osób. Serdecznie dziękujemy naszym SPONSOROM m.in. Drukarni Perfekta info Renata Markisz za wydrukowanie materiałów konferencyjnych oraz Spółdzielni Mleczarskiej Ryki za pyszną oprawę warsztatów.

Podczas tegorocznej Kuźni polscy naukowcy, eksperci oceniający wnioski o granty, podzielili się wiedzą, jak skutecznie ubiegać się o projekty naukowe. Ponadto odbyły się warsztaty z emisji głosu, biostatystyki oraz narzędzi informatycznych wspomagających pracę naukową. Była również możliwość zapoznania się z zagadnieniem ochrony własności intelektualnej. Spotkania integracyjne zorganizowane w trakcie KMT AMU pozwoliły na wymianę doświadczeń naukowych w interdyscyplinarnym gronie uczestników i organizatorów.

W gronie współorganizatorów 3. edycji KMT AMU znaleźli się: dr hab. inż. Justyna Cybulska, prof. nadzw., czł. AMU PAN oraz dr inż. Piotr Pieczywek z Instytutu Agrofizyki PAN.

Nagrodę za najlepszą prezentację naukową otrzymał mgr inż. Jacek Panek z Instytutu Agrofizyki PAN.

Źródło fotografii – Facebook/ Kuźnia Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych – KMT AMU

PROGRAM WARSZTATÓW:

ŚRODA– 27 WRZEŚNIA 2017

15:00                     rejestracja uczestników

16:00 – 17:00      uroczyste otwarcie

  • wystąpienie na otwarcie – Przewodniczący Rady KMT
  • wystąpienie Wiceprezesa PAN
  • wystąpienie przedstawiciela sponsora

17:00 – 19:30     sesja merytoryczna:

  • Patenty, zgłoszenia patentowe, własność intelektualna (Krzysztof Fic)
  • Wikipedia a ochrona własności intelektualnej (Dariusz Jemielniak)
  • debata oksfordzka (wyjazdy zagraniczne – tak/nie?)

20:00                     kolacja / sesja integracyjna

 

CZWARTEK – 28 WRZEŚNIA 2017

9:00 – 12:00         warsztaty z emisja głosu

12:00 – 12:30      przerwa kawowa

12:30 – 14:00      Prezentacja projektów (Dariusz Jemielniak, Justyna Cybulska /NCBiR/, Krzysztof Jóźwiak /NCN/) – I tura

14:00 – 15:00      obiad

15:00 – 16:30      Prezentacja projektów (Dariusz Jemielniak, Justyna Cybulska /NCBiR/, Krzysztof Jóźwiak /NCN/)  – II tura

16:30 – 17:00      przerwa kawowa

17:00 – 18:30      Prezentacja projektów  (Dariusz Jemielniak, Justyna Cybulska /NCBiR/, Krzysztof Jóźwiak /NCN/) – III tura

19:30                     kolacja / sesja integracyjna

 

PIĄTEK – 29 WRZEŚNIA 2017

9:00-11:00           Narzędzia informatyczne wspomagające edycję, zarządzenie tekstem (Anna Fabiańska)

11:00-11:30        przerwa kawowa

11:30-13:00        prezentacje uczestników – I grupa

13:00-14:00        obiad

14:00- 16:30       prezentacje uczestników – II grupa

16:00-16:30        przerwa kawowa

16:30-18:00        prezentacje uczestników – III grupa

18:00                     sesja integracyjna – grill

 

SOBOTA – 30 WRZEŚNIA 2017

9:00-11:15           Warsztaty z biostatystyki (Wojciech Fendler + dodatkowi prowadzący) – I część dla wszystkich

11:15-11:30        przerwa kawowa

11:30-13:45        Warsztaty z biostatystyki (Wojciech Fendler + dodatkowi prowadzący) – II część, praca w grupach

14:00                     uroczyste zakończenie

15:30                     odjazd autokaru

Top
X