III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin 28-29.06.2018 r. – II Komunikat

III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin 28-29.06.2018 r. – II Komunikat

Print Friendly

III OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM MIKROBIOLOGICZNE
„METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK”
Lublin, 28 – 29 czerwca 2018 roku

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w III Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym – „Metagenomy różnych środowisk”. Do udziału w Sympozjum zachęcamy pracowników naukowych, doktorantów oraz specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny i specjalności wiążące się z problematyką obrad. Miejscem sympozjum będzie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Centrum Transferu Wiedzy, ul. Radziszewskiego 7, 20-039 Lublin).

CEL I ZAKRES KONFERENCJI
Celem Sympozjum jest podsumowanie dotychczasowej wiedzy i przedstawienie najnowszych osiągnięć w badaniach z zakresu metagenomiki, mikrobiologii, genetyki, oddziaływań pomiędzy mikro- i makroorganizmami różnych środowisk oraz ich znaczenia dla rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska. Poruszony zostanie także ważny aspekt dotyczący szczepień w kontekście historii pandemii i epidemii chorób bakteryjnych i wirusowych. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane oraz przedyskutowane wyniki badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych, w tym także postęp w wykorzystaniu nowoczesnych metod badawczych w obszarze mikrobiologii środowiskowej.

Sympozjum będzie miejscem wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów do realizacji wspólnych projektów badawczych oraz wydarzeniem naukowym na temat kompleksowego rozpoznania bioróżnorodności mikroorganizmów w różnych środowiskach oraz najnowocześniejszych metod badawczych stosowanych w mikrobiologii, genetyce, biologii molekularnej i biotechnologii.

Przewidujemy organizację następujących sesji naukowych:
Sesja I Nowoczesne metody identyfikacji mikroorganizmów
Sesja II Metagenomika środowisk ekstremalnych
Sesja III Metagenomika aplikacyjna
Sesja IV Metagenomika a jakość środowiska

Referaty plenarne wygłoszą:
– prof. dr hab. Wiesław Barabasz (Katedra Mikrobiologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie) – „Bioróżnorodność mikroorganizmów i ich znaczenie w funkcjonowaniu ekosystemów glebowych”dr Dorota Górniak (Katedra Mikrobiologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) – „Mikrobiom lodowcowy”
– prof. dr hab. Adam Jaworski (Uniwersytet Łódzki, Społeczna Akademia Nauk) – „Szczepionki i szczepienia – rys historyczny oraz współczesne trudne wyzwania dla zdrowia publicznego”
– dr hab. Andrzej Mazur (Zakład Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) – „Podzielone genomy bakteryjne: genomika strukturalna i funkcjonalna Rhizobium”
– dr hab. Anna Sikora (Zakład Biologii Molekularnej Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie) – „Bioróżnorodność wspólnot mikroorganizmów fermentacji wodorowych i metanowych”

Komitet Organizacyjny:
Przewodnicząca:
dr Agnieszka Wolińska (KUL, Lublin)
Członkowie:
prof. dr hab. Magdalena Frąc (IA PAN, Lublin)
dr Anna Gałązka (IUNG-PIB, Puławy)
dr Agata Goryluk-Salmonowicz (SGGW, Warszawa)
dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł (UMCS, Lublin)

Patronat honorowy:
dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin
prof. dr hab. Stanisław Michałowski – Jego Magnificencja Rektor UMCS, Lublin
prof. dr hab. Wiesław Oleszek – Dyrektor IUNG-PIB, Puławy
prof. dr hab. Cezary Sławiński – Dyrektor IA PAN, Lublin
prof. dr hab. Ryszard Szyszka – Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku KUL, Lublin

Patronat naukowy:
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze
Polskie Towarzystwo Mykologiczne
Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne
Polskie Towarzystwo Genetyczne
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów (odział lubelski)

Patronat medialny:
Czasopismo Laboratorium
Portal e-biotechnologia

Komitet Naukowy:
Przewodnicząca: prof. dr hab. Zofia Stępniewska (KUL Lublin)
Członkowie:
prof. dr hab. Wiesław Barabasz (UR Kraków)
dr hab. Mieczysław Kazimierz Błaszczyk (SGGW Warszawa)
dr hab. inż. Maria Chmiel (UR Kraków)
prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska (ZUT Szczecin)
dr Anna Gajda (IUNG Puławy)
dr hab. Patrycja Golińska (UMK Toruń)
prof. dr hab. Adam Jaworski (SAN Łódź)
prof. dr hab. Jan Kucharski (UWM Olsztyn)
prof. dr hab. Wanda Małek (UMCS Lublin)
prof. dr hab. Stefan Martyniuk (IUNG Puławy)
prof. dr hab. Korneliusz Miksch (PS Gliwice)
dr Karolina Oszust (IA PAN Lublin)
prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget (UŚ, Katowice)
dr hab. Anna Sikora (IBB Warszawa)
prof. dr hab. Anna Skorupska (UMCS Lubin)
prof. dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit (KUL Lublin)
prof. dr hab. Ryszard Szyszka (KUL Lublin)
prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska (UWM Olsztyn)
dr hab. Urszula Zielenkiewicz (IBB Warszawa)

Sekretariat konferencji:
mgr Weronika Goraj
dr Anna Szafranek-Nakonieczna
Katedra Biochemii i Chemii Środowiska
Instytut Biotechnologii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ul. Konstantynów 1 i
20-708 Lublin
tel. 81 454 54 60 lub 81 454 54 61
e-mail: metagenomy@kul.pl

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI
Zgłoszenia udziału w konferencji należy dokonać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego tutaj do dnia 30.04.2018 roku.
Zgłoszone prace będą prezentowane w formie referatów lub posterów. W przypadku dużej liczby zgłoszeń pierwszeństwo w udziale w konferencji będą miały osoby aktywnie w niej uczestniczące (prezentujące referaty lub postery). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany formy prezentacji pracy.

OPŁATY KONFERENCYJNE
Regularna opłata konferencyjna wniesiona w terminie od 1.04.2018 do 30.04.2018 wynosi 550 zł Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne dla uczestników oraz wyżywienie (poczęstunek w trakcie przerw kawowych, dwa obiady i uroczysty bankiet).
Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty podróży, diet i noclegów.

Opłaty należy wnosić na następujące konto:
Nazwa banku: PEKAO S.A. III oddział Lublin
Nr konta: 24 1240 5497 1111 0010 6772 5644
z dopiskiem: „Metagenomy: imię i nazwisko” osoby, za którą dokonywany jest przelew.

PRZYGOTOWANIE STRESZCZEŃ DO DRUKU W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH
Streszczenia prac o objętości 1 strony powinny być przygotowane zgodnie z instrukcją dostępną na stronie internetowej konferencji i przesłane na adres sekretariatu (e-mail: metagenomy@kul.pl) do dnia 15.05.2018 roku.
Warunkiem zamieszczenia streszczenia w materiałach jest wniesienie opłaty konferencyjnej przez jednego z Autorów. Materiały zostaną przekazane uczestnikom w dniu konferencji.

WSTĘPNY PROGRAM KONFERENCJI
28.06.2018     (czwartek)
8:30-9:30          Rejestracja uczestników
9:30-9:45          Otwarcie Sympozjum
9:45-10:45         Referaty Plenarne
10:45-11:15        Przerwa kawowa
Sesja I Nowoczesne metody badań i identyfikacji mikroorganizmów
11:15-13:15        Prezentacje ustne
13:15-13:30       Dyskusja
13:30-14:30      Obiad
Sesja II Metagenomika środowisk ekstremalnych
14:30-15:00      Referat plenarny
15:00-16:15       Prezentacje ustne
16:15-16:30       Dyskusja
16:30-18:30      Spacer po Lublinie lub zwiedzanie laboratoriów Instytutu Biotechnologii KUL (opcja do wyboru)
19:30-22:30     Uroczysty bankiet połączony z koncertem (Pałac Czartoryskich – siedziba Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Plac Litewski 2)
29.06.2018    (piątek)
8:30-9:00         Rejestracja uczestników
Sesja III Metagenomika aplikacyjna
9:00 – 9:30       Referat plenarny
9:30-11:15         Prezentacje ustne
11:15-11:30        Dyskusja
11:30-12:00      Przerwa kawowa
12:00-12:45      Sesja posterowa
13:00-14:00     Obiad
Sesja IV Metagenomika a jakość środowiska
14:00-14:30     Referat plenarny
14:30-15:30     Prezentacje ustne
15:30-16:00     Podsumowanie konferencji i wręczenie nagród

POLECANE ZAKWATEROWANIE
Hotel Logos*

ul. Akademicka 4, 20-033 Lublin
tel. 81 533 82 85
odległość od miejsca obrad: 100 m
www.hotellogos.lublin.pl
zniżka 10% na hasło „Metagenomy” (pod warunkiem dokonania rezerwacji oraz opłaty za pokój do dn. 31.05.2018)
Hotel Logos oferuje też inne zniżki, np. 15% dla członków ZNP i 5% dla studentów

Hotel Huzar***
ul. Spadochroniarzy 9, 20-043 Lublin
tel. 81 533 05 36 (na hasło „Metagenomy” zniżka 10%)
odległość od miejsca obrad: 1 km
www.hotelhuzar.pl

Hotel Młyn***
Al. Racławickie 23A, 20-400 Lublin
tel. 81 536 70 20 (na hasło „Metagenomy” zniżka ze 150 zł na 130 zł)
odległość od miejsca obrad: 1 km
www.hotel-mlyn.lublin.pl

Uczestnicy konferencji rezerwują miejsca noclegowe we własnym zakresie.
Zachęcamy Państwa także do odwiedzania strony internetowej konferencji:
http://www.kul.pl/tematyka,18463.html
gdzie na bieżąco będziemy aktualizować informacje.

Do pobrania:
Komunikat I
Komunikat II

Top
X